نویسنده = بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-102

10.22092/aridse.2012.102158

فرهاد خوشنام؛ حسین مبلی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ شاهین رفیعی؛ علی رجبی‌پور؛ افشین ایوانی


2. مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان‌دار یک‌طرفة سه خیش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-16

محمدحسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ جواد خزایی