نویسنده = راسخ، منصور
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-76

10.22092/aridse.2012.102156

ابراهیم بخشی‌زاده؛ امیرحسین افکاری‌سیاح؛ یوسف عباسپورگیلانده؛ منصور راسخ


2. تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 71-84

10.22092/aridse.2011.102257

روح‌اله مجدی؛ منصور راسخ؛ امیرحسین افکاری سیاح


3. بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 115-126

10.22092/aridse.2011.102236

امیرحسین افکاری سیاح؛ عبداله گل محمدی؛ منصور راسخ