نویسنده = برزگری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 51-62

10.22092/aridse.2012.102155

محمدامین حجازی؛ پریا مختاری‌زنوزی؛ محمود خسروشاهلی؛ ابوالفضل برزگری؛ حاجیه لطفی؛ صولت اسلامی؛ سیامک علیزاده