نویسنده = خدادادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-36

10.22092/aridse.2012.102151

محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی