نویسنده = رضوی‌نبوی، سیدمجتبی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2012.102148

سیدمجتبی رضوی‌نبوی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ سیدمحمود کاشفی‌پور