نویسنده = سعیدی‌راد، محمد حسین
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک

دوره 13، شماره 1، بهار 1391، صفحه 101-110

10.22092/aridse.2012.102118

محمد حسین سعیدی‌راد؛ سید میثم مظلوم زاده


2. تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 41-54

هادی واله قوژدی؛ سید رضا حسن بیگی بیدگلی؛ محمد حسین سعیدی‌راد؛ محمد حسین کیانمهر


3. عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 49-58

محمد حسین سعیدی‌راد؛ احمد طباطبائی‌فر؛ فوژان بدیعی


4. تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 51-60

محمد حسین سعیدی‌راد؛ ارژنگ جوادی؛ عباس مهدی‌نیا


5. بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 23-34

محمد حسین سعیدی‌راد؛ احمد طباطبائی‌فر؛ فوژان بدیعی