نویسنده = حسینی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-24

10.22092/aridse.2014.102093

رضا فرهمندفر؛ سیدعلی مرتضوی؛ رسول کدخدایی؛ فریده طباطبایی‌یزدی؛ آرش کوچکی؛ مریم حسینی