نویسنده = باغانی، جواد
تعداد مقالات: 2
1. اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد سیب‌زمینی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 81-94

جواد باغانی؛ سیدحسین صدرقاین؛ امین کانونی


2. اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1

دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 1-14

جواد باغانی؛ مسعود قدسی