نویسنده = برومند نسب، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-18

10.22092/aridse.2011.102229

محمد خرمیان؛ سعید برومند نسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده