نویسنده = زمردی، شهین
تعداد مقالات: 5
2. اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 61-72

مشهید هناره؛ شهین زمردی؛ حمیده ژاله رضایی


3. کنترل قهوه‌ای شدن آنزیمی برگه‌‌های گلابی با استفاده از اسید سیتریک

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 75-84

اصغر خسروشاهی اصل؛ شهین زمردی


4. بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 19-30

شهین زمردی؛ امیر نورجو؛ عالیه امامی