نویسنده = اویسی‌ها، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک‌های رس

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 67-82

10.22092/aridse.2013.102087

نادر عباسی؛ مهدی اویسی‌ها؛ محمد موحدان