نویسنده = حمیدی‌فر، حسین
تعداد مقالات: 2
1. ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-66

10.22092/aridse.2013.102086

حسین حمیدی‌فر؛ محمدحسین امید؛ علیرضا کشاورزی


2. بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 17-28

حسین حمیدی‌فر؛ محمد حسین امید