نویسنده = شفاعی‌بجستان، محمود
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-50

10.22092/aridse.2013.102085

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ مهدی قمشی


2. برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2012.102148

سیدمجتبی رضوی‌نبوی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ سیدمحمود کاشفی‌پور