نویسنده = تقی‌زاده‌ مقدم*،، قدیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2013.102082

قدیر تقی‌زاده‌ مقدم*،؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر ‌ ‌هاشمی؛ فیض‌اله شهبازی