نویسنده = جعفری، علی
تعداد مقالات: 3
1. انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 81-92

10.22092/aridse.2013.102079

سیدحسن پیشگرکومله؛ علیرضا کیهانی؛ محمدرضا مستوفی‌سرکاری؛ علی جعفری


3. مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت*

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 151-166

حسن صدرنیا؛ علی رجبی پور؛ ارژنگ جوادی؛ علی جعفری؛ یونس مستوفی