نویسنده = پیشگرکومله، سیدحسن
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 81-92

10.22092/aridse.2013.102079

سیدحسن پیشگرکومله؛ علیرضا کیهانی؛ محمدرضا مستوفی‌سرکاری؛ علی جعفری