نویسنده = شهیدزاده، مرتضی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-80

10.22092/aridse.2013.102077

محمد چناری؛ مرتضی شهیدزاده؛ ارژنگ جوادی


4. بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 95-110

ارژنگ جوادی؛ مرتضی شهیدزاده