نویسنده = چناری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-80

10.22092/aridse.2013.102077

محمد چناری؛ مرتضی شهیدزاده؛ ارژنگ جوادی