نویسنده = رضایی‌مایانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی زاویۀ‌ پایدار سواحل رودخانه‌های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده‌ای از نوع صفحهای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-30

10.22092/aridse.2013.102073

مجید رضایی‌مایانی؛ ابراهیم امیری‌تکلدانی؛ محمدهادی داوودی