نویسنده = رستمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI)

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-88

10.22092/aridse.2013.102069

داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ علی رستمی؛ جلال‌الدین قضاوتی