نویسنده = حمیدی‌اصفهانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-44

10.22092/aridse.2013.102066

ابراهیم گنابادی؛ زهره حمیدی‌اصفهانی؛ محمدحسین عزیزی