نویسنده = ا صادقی‌ ماهونک، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-54

10.22092/aridse.2014.102060

منصوره سلیمانی‌فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خداییان چگنی؛ گودرز نجفیان؛ علیرضا ا صادقی‌ ماهونک؛ مرتضی خمیری