نویسنده = شواخی، فروغ
تعداد مقالات: 4
2. اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-36

10.22092/aridse.2012.102151

محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی


4. استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 165-180

فروغ شواخی؛ محمد شاهدی