نویسنده = اکبری، سیدمیثم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر‌ صمغ‌های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 39-52

10.22092/aridse.2015.102032

زینب رفتنی‌امیری؛ سیدمیثم اکبری؛ مزدک علیمی