نویسنده = خسروشاهلی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 53-64

10.22092/aridse.2015.102027

پریناز مرادی دزفولی؛ مریم هاشمی؛ مریم موسیوند؛ محمود خسروشاهلی


2. شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 51-62

10.22092/aridse.2012.102155

محمدامین حجازی؛ پریا مختاری‌زنوزی؛ محمود خسروشاهلی؛ ابوالفضل برزگری؛ حاجیه لطفی؛ صولت اسلامی؛ سیامک علیزاده