نویسنده = شفاعی، سیدمجتبی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-12

10.22092/aridse.2015.102024

سیدمجتبی شفاعی؛ امین‌اله معصومی؛ جعفر قیصری