نویسنده = سعیدی‌راد، محمدحسین
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی

دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-118

10.22092/aridse.2015.102019

سعید ظریف نشاط؛ محمدحسین سعیدی‌راد؛ صمد نظرزاده اوغاز؛ عباس مهدی‌نیا


2. ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

10.22092/aridse.2014.102057

محمدحسین سعیدی‌راد؛ عباس مهدی‌نیا؛ سعید ظریف نشاط؛ صمد نظرزاده اوغاز


3. تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-118

10.22092/aridse.2012.102145

محمدحسین سعیدی‌راد؛ باقر عمادی؛ مجتبی ناصری؛ سعید ظریف نشاط


4. مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک‌ورزی مورد استفاده در سله‌شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 93-104

محمدحسین سعیدی‌راد؛ نجم‌الدین منصوریان؛ محمد بهداد