نویسنده = تاکی، اورنگ
تعداد مقالات: 9
3. تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 15-28

10.22092/aridse.2013.102083

محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ اورنگ تاکی؛ شمس‌اله عبد‌اله‌پور


5. ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 89-96

10.22092/aridse.2013.102165

محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ اورنگ تاکی؛ شمس‌اله عبداله‌پور؛ محمد مقدم‌واحد


6. تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو-ذرت

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-96

10.22092/aridse.2011.102216

اردشیر اسدی؛ مجتبی یحیی‌آبادی؛ اورنگ تاکی


7. منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 77-90

اورنگ تاکی؛ اردشیر اسدی؛ ارژنگ جوادی


9. ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 57-70

اردشیر اسدی؛ اورنگ تاکی؛ مختار میران‌زاده؛ حمیدرضا قزوینی