نویسنده = اسدی، اردشیر
تعداد مقالات: 8
4. تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو-ذرت

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-96

10.22092/aridse.2011.102216

اردشیر اسدی؛ مجتبی یحیی‌آبادی؛ اورنگ تاکی


5. منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 77-90

اورنگ تاکی؛ اردشیر اسدی؛ ارژنگ جوادی


7. ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 57-70

اردشیر اسدی؛ اورنگ تاکی؛ مختار میران‌زاده؛ حمیدرضا قزوینی