نویسنده = دانشفراز، رسول
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 27-40

10.22092/idser.2018.114595.1235

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ وحید ساعی


3. برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی

دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22092/idser.2018.109139.1182

رسول دانشفراز؛ مرجان معظم نیا؛ سینا صادق فام


4. بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 47-62

10.22092/aridse.2017.109616

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ علی رضازاده جودی