نویسنده = شاهرخ نیا، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری درودزن در دو نیاز آبی مختلف

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 127-142

10.22092/idser.2018.116921.1290

محمدعلی شاهرخ نیا؛ عبدالمطلب علیان غیاثی