نویسنده = سهرابی، تیمور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 17-30

مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی؛ تیمور سهرابی


2. تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 33-46

تیمور سهرابی؛ بابک جهان جو؛ عباس کشاورز


3. نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 53-66

فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمدحسین امید