نویسنده = پرورش ریزی، عاطفه
تعداد مقالات: 4
4. مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی

دوره 13، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

10.22092/aridse.2012.102104

مهدی صادقیان رنانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ نادر عباسی؛ علی رئیسی استبرق