نویسنده = امیری تکلدانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 6
3. پیش‌بینی زاویۀ‌ پایدار سواحل رودخانه‌های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده‌ای از نوع صفحهای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-30

10.22092/aridse.2013.102073

مجید رضایی‌مایانی؛ ابراهیم امیری‌تکلدانی؛ محمدهادی داوودی


4. مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده

دوره 13، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-38

10.22092/aridse.2012.102129

امیر صمدی؛ محمدهادی داودی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ حسن رحیمی


5. مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 37-56

امیر صمدی؛ ابراهیم امیری‌تکلدانی؛ حسن رحیمی


6. اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 77-94

ابراهیم امیری تکلدانی؛ امیر صمدی؛ حسن رحیمی