نمایه نویسندگان

آ

 • آبسالان، شکراله ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 149-164]
 • آذر، الهه مدلسازی عددی رفتار جریان نشت از پی های نفوذپذیر آبرفتی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 85-100]
 • آذری، آرش روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیمره) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 79-98]
 • آرمان، علی شبیه سازی سه بعدی تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی با استفاده از مدل عددی Ansys Fluent [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 77-94]
 • آرمان، علی روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیمره) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 79-98]
 • آزادشهرکی، فرزاد بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • آزادمرد دمیرچی، صدیف مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • آستانه، فرید معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • آسودار، محمد امین اثر روش‌های خاک‌ورزی و وزن چرخ‌های فشاردهنده بر عملکرد گندم دیم در منطقۀ ایذه از استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • آقایاری، فیاض آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 133-150]
 • آقابیگی، علی اصغر ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 37-50]
 • آقازاده سوره، توحید بررسی عددی تأثیر زاویه تلاقی بر دینامیک جریان در تلاقی کانال‌های همکف و غیرهمکف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 53-68]
 • آقا علیخانی، مجید توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • آقاقلی‌زاده، رویا مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • آقامجیدی، روزبه‌ شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • آق‌خانی، محمدحسین درجه‌بندی تخم‌ مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 141-150]
 • آلی، جمال احمد بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • آهنی، مهدی طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]

ا

 • ابراهیمی، رحیم ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • ابراهیمی، سهیلا تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-18]
 • ابراهیمی، کیومرث بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • ابراهیمی، کیومرث پیش‌بینی سری‌های زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های خطی تصادفی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 31-44]
 • ابراهیمی، کیومرث تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • ابراهیمی، نادرقلی بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 71-84]
 • ابراهیمی، نادرقلی تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 45-60]
 • ابراهیمی، نادر قلی بررسی کاربرد بنتونیت در سد زیرزمینی به کمک مدل آزمایشگاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 99-112]
 • ابراهیمیان، حامد ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • ابراهیمی پاک، نیاز علی تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 17-30]
 • ابراهیم زاده موسوی، سیدمحمدعلی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • ابراهیم زاده موسوی، سید محمد علی اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • ابراهیم زاده موسوی، سید محمد علی تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • ابراهیم زاده موسوی2، سید محمدعلی بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های فیزیکی برگه‌های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک‌کن هوای گرم و مایکروویو1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 1-14]
 • ابری نیا، کارن توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • ابوالقاسمی فخری، لیلا بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت‌های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور ‌سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • احترام، محمد معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینه کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 53-70]
 • احدیان، جواد بررسی تأثیر همزمان هندسه جت‌های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 49-66]
 • احدیان، جواد شبیه سازی هیدرولیکی تخلیۀ پساب شبکه‌های آبیاری و زهکشی با جت دایره‌ای کفی بر اثر تغییر زاویۀ عمودی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • احدیان، جواد ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 145-158]
 • احدیان، جواد بررسی استهلاک انرژی جریان گذرنده از روی سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مانع دار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 77-92]
 • احدیان، جواد بررسی آزمایشگاهی تخلیة زهاب چگال تحت جت سطحی منفرد و متلاطم در جریان های پایدار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 96-81]
 • احمدی، آرش تدوین شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی شبکه آبیاری بیله‌وار در شرایط مختلف بهره‌برداری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 115-132]
 • احمدی، حجت بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • احمدی، حجت طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • احمدی، حجت اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • احمدی، حجت بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • احمدی، حجت بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • احمدی، حجت بررسی آزمایشگاهی عملکرد حصار هیدرولیکی در انتقال آلاینده‌های سطحی به آب های زیرزمینی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 31-42]
 • احمدی، حجت تحلیل جریان نشت از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و روش فشار گسترده [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 1-14]
 • احمدی، حجت طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 117-136]
 • احمدی، محمدرضا بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن زیتون به‌منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی (روغن) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-126]
 • احمدی، محمد مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 99-116]
 • احمدآلی، جمال ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه) [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 125-142]
 • احمدآلی، خالد ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه) [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 125-142]
 • احمدی چناربن، حسین منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • اخوان، کرامت ارزیابی قابلیت فیلترهای زیستی برای تصفیه زه آب کشاورزی ، مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زه‌کشی مغان (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 135-144]
 • اخوان، کرامت مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • ادیب مجد، اسماعیل بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 137-152]
 • ادیب مجد، اسماعیل مقایسه عملکرد آبگیرهای مدول نیرپیک با سامانۀ توزیع تناسبی (لت) در فرآیند تحویل آب تحت نوسانات دبی ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده رود) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-16]
 • ادیب مجد، اسماعیل بررسی میزان تأثیر بهره‌گیری از راهکارهای غیرسازه‌ای در بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان‌های جریان ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده‌رود) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 33-50]
 • ایرانی، پرویز بررسی، تعیین ترکیبات آرد و فرمولاسیون مناسب خمیر برای تولید نان‌های مسطح [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 15-30]
 • ارشد، صالح ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • ارشد، صالح توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • اروجلو، مهدی مقایسه عملکرد آبگیرهای مدول نیرپیک با سامانۀ توزیع تناسبی (لت) در فرآیند تحویل آب تحت نوسانات دبی ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده رود) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-16]
 • ارومیه‌ای، عبدالرسول خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • ایزدی‌خواه، نسیبه اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • اژدری مقدم، مهدی اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-136]
 • اسدی، اردشیر بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • اسدی، اردشیر ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه‌خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • اسدی، اردشیر بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • اسدی، اردشیر تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو-ذرت [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 83-96]
 • اسدی، اردشیر منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • اسدی، اردشیر ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی‌خاک‌ورزی مجهز به شیار بازکن فعال [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 69-80]
 • اسدی، اردشیر ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • اسدی، اردشیر مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • اسدی، محمداسماعیل تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • اسدی، محمد‌اسماعیل آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • اسدیان، قاسم کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • اسکویی، مهسا تعیین ضریب دبی سرریز کنگره ای مستطیلی در اثر شیب وجه‌های با‌لا‌دست و پایین دست [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 83-98]
 • اسکوهی، مائده بهینه سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از توسعه مدل جفت گیری زنبور عسل (HBMO) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • اسلامی، امیر بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 17-32]
 • اسلامی، صولت شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • اسلامی، علیرضا مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • اسماعیلی، کاظم بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 17-30]
 • اسماعیلی، کاظم بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 71-84]
 • اسماعیلی زاده، سروش بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 89-110]
 • اسمعیل نیا، سعید مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 50-60]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 35-52]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌های کنترل تراز بستر با پلان کنگره‌ای [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 129-142]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌ کنترل تراز بستر سطح شیب‌دار [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 51-68]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حضور اجسام شناور بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر روی سرشمع [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 57-76]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • اسمعیلی ورکی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه بالادست بر کاهش ابعاد چاله آب‌شستگی در اطراف گروه‌پایه مرکب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفی زاده، سید رضا اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • اشرف‌زاده، افشین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 50-60]
 • اشکان، فروغ اندازه گیری تغییر شکل خاک ماسه ای سست مسلح شده با ژئوسنتتیک ها با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 67-82]
 • ا صادقی‌ ماهونک، علیرضا مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • اعلمی، محمد تقی بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 113-126]
 • اعلمی، مهران مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • اعلمی، مهران تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • افسری، احمد مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • افشاری، حامد بررسی ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • افشارچمن‌آباد، هادی بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • افضلی‌نیا، صادق اثر استفاده از انواع کولتیواتور بر میزان عملکرد و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 57-68]
 • افکاری سیاح، امیرحسین بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • افکاری سیاح، امیرحسین تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • افکاری‌سیاح، امیرحسین عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • افیونی، داوود تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 131-146]
 • افیونی، داوود مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • اقلیدی، الناز تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 93-106]
 • اکبری، سیدمیثم بررسی تاثیر‌ صمغ‌های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 39-52]
 • اکبری، مهدی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • اکبری، مهدی بیلان آب خاک و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه‌سازی AquaCrop (مطاله موردی در شبکه آبیاری آبشار اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 19-34]
 • اکبری، مهدی برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-32]
 • اکبری، مهدی مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • اکبری، مهدی علی سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • اکبری، نیما بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 71-84]
 • اکبری خیرآبادی، مصطفی بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری فرد، سعید تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • اکبری فرد، سعید بهره‌برداری بهینه از سیستم مخازن حوزۀ آخیز کرخه با استفاده از الگوریتم جستجوی موجودات همزیست (SOS) [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 69-86]
 • اکبرنیا، عباس اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • اکرامی، محمد بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • اکرم، اسدا... طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • اکرم، اسدالله سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • اکرم، اسداله طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • اکرم، مجتبی ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • اکرم، مجتبی مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • اکرم، مجتبی مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • الماسی، مرتضی تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • الماسی، مرتضی منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • الماسی، مرتضی تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • الماسی، مرتضی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • الماسی، هادی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • الهامی‌راد، امیرحسین بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • الهامی‌راد، امیرحسین بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • الوندکوهی، حمید معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • امامی، عالیه بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 19-30]
 • امام جمعه، زهرا تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • امام جمعه، زهرا بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های فیزیکی برگه‌های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک‌کن هوای گرم و مایکروویو1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 1-14]
 • امام‌جمعه، زهرا بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • امام‌جمعه، زهرا اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • امام‌جمعه، زهرا خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • امامقلی زاده، صمد کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 113-128]
 • ایمان‌مهر، عبدالله تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • ایمان‌مهر، عبداله طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • امید، محمدحسین بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • امید، محمدحسین ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • امید، محمدحسین اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • امید، محمدحسین نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • امید، محمدحسین بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانة انتهایی لبه پهن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-54]
 • امید، محمد حسین بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • امید، محمد حسین مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • امید، محمود طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • امید، محمود طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • امید، محمود تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • امید، محمود سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • امید، محمود پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • امید، محمود کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت اول- طراحی و پیاده سازی سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • امید، محمود کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت دوم - آزمون و بررسی عملکرد سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 21-38]
 • امید نائینی، سیدتقی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 23-40]
 • امیدواری نیا، منا شبیه سازی هیدرولیکی تخلیۀ پساب شبکه‌های آبیاری و زهکشی با جت دایره‌ای کفی بر اثر تغییر زاویۀ عمودی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • امیری، محمد مهدی تاثیر عیار سیمان و میزان هوازا در برخی خواص مهندسی پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 129-142]
 • امیری، هیمن تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • امیری‌پریان، جعفر برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم کاربرد مدل تابع جریان در بهینه سازی نیروی انسانی مورد استفاده در بهره برداری از شبکه های آبیاری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 87-100]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم ارزیابی و تحلیل حساسیت معادلات افت اصطکاکی جریان با سطح آزاد درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 41-58]
 • امیری‌تکلدانی، ابراهیم پیش‌بینی زاویۀ‌ پایدار سواحل رودخانه‌های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده‌ای از نوع صفحهای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • امیری‌تکلدانی، ابراهیم مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-56]
 • امیری چایجان، رضا پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • امیری چایجان، رضا اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • امیر شقاقی، فرید ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • امین، سیف الله بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • امین‌افشار، مهدی مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • امین دین، احسان بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه ‌شده شهری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 65-78]
 • امینی‌زاده، سید محمدرضا اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • انتظامی، علی‌اکبر بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت‌های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور ‌سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • انتظامی، علی‌اکبر بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • انصاری، اسحاق حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 111-124]
 • انصاری‌پور، امیرحسین بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • ایوانی، افشین تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • ایوب زاده، سید علی تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]
 • ایوب‌زاده، سیدعلی شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • ایوب‌زاده، سید ‌علی بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • ایوز، منا تأثیر فرآوری هیدراتاسیون گرم سبوس گندم با ذرات ریز بر ترکیبات شیمیایی آن و خواص نانوایی خمیر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 51-60]
 • اویسی‌ها، مهدی بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک‌های رس [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]

ب

 • بابائی، بابک استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • بیات، فریبا اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • بیات، فریبا بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان‌های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • بیات، فریبا اثر شرایط گوناگون خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی ورقه‌های سیر خشک1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 31-46]
 • بیات، فریبا اثر طول مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و ویژگیهای کیفی توده‌های سیر استان همدان1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 49-62]
 • بارانی، غلامعباس تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 93-106]
 • بارانی، غلامعباس مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 41-56]
 • باغانی، جواد اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • باغانی، جواد اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 1-14]
 • باغانی، جواد مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • باقری، علی توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • باقری، علی توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • باقری، فرشته مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • باقری، نیکروز طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • باقری، نیکروز پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • باقری شورکی، سعید طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • بالی، هادی بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعۀ موردی: بستر رودخانۀ کردان) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 57-78]
 • بانژاد، حسین بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در همدان) [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 79-92]
 • بانژاد، حسین شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل STAR-CCM+ [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-44]
 • بانژاد، حسین بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 99-112]
 • بی جن خان، محمد شبیه‌سازی عددی جریان سه‌بعدی در آبگیر مدول تیغه‌ای [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 101-116]
 • بی جن خان، محمد مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 73-88]
 • بی جن خان، محمد مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • بحری، بهرام طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-22]
 • بختیاری، محمدرضا مقایسة چند روش خاک‌ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 33-46]
 • بخش‌آبادی، حمید اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • بخشی‌زاده، ابراهیم عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • بدیعی، فوژان عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • بدیعی، فوژان مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • بدیعی، فوژان بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • بدیعی، فوژان تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 127-140]
 • برخورداری، سروش آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال اصلی خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بردبار، امین بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • برزگری، ابوالفضل شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • برقی خضرلو، ابوالفضل تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 17-36]
 • برقعی، علی محمد تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • برقعی، علیمحمد تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • برقعی، علیمحمد بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • برقعی، علیمحمد‌ بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • برومندنسب، سعید بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • برومند نسب، سعید اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • بزاز، محمد کاربرد مدل تابع جریان در بهینه سازی نیروی انسانی مورد استفاده در بهره برداری از شبکه های آبیاری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 87-100]
 • بشارت، سینا برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک‌های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • بشیری، بهزاد اندازه‌گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک‌کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • بصیری، شادی ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • بصیری، علیرضا تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • بصیری، علیرضا تعیین منحنی‌های هم‌دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • بصیری، علی‌رضا منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • بیگی، پوریا تخمین تنش برشی مرزی در کانال‌های مستطیلی صاف با در نظر گرفتن اثر گرادیان سرعت [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 107-120]
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • بیگی بیدگلی، سیدرضا حسن مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان‌دار یک‌طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • بیگی بیدگلی، سید رضا حسن تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • بلورژه، میشل ارزیابی روش PIV در تعیین مقیاس‌های آشفتگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 85-102]
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 75-92]
 • بنی طبا، سید شهاب بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 95-110]
 • بهبودی، رامین مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • بهداد، محمد مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک‌ورزی مورد استفاده در سله‌شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • بهرامی، محمد سعید تدوین شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی شبکه آبیاری بیله‌وار در شرایط مختلف بهره‌برداری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 115-132]
 • بهراملو، رضا بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در همدان) [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 79-92]
 • بهراملو، رضا بررسی علل تخریب بتن در پوشش کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 81-92]
 • بهراملو، رضا بررسی تأثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 117-132]
 • بهراملو، رضا تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • بهراملو، رضا تاثیر عیار سیمان و میزان هوازا در برخی خواص مهندسی پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 129-142]
 • بهراملو، رضا بررسی علل شکستگی های پوشش بتنی کانال‌ های انتقال آب (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ آبیاری شبانکاره) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • بهراملو، رضا کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • بهروزی‌لار، منصور بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • بهروزی نیا، ثمر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • بهروزی نیا، ثمر طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 117-136]
 • بهمدی، هما مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • بهمدی، هما اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • بهمدی، هما مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • بهمدی، هما بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • بهمدی، هما تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • بهمنش، جواد مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-50]
 • بهمنش، شهرام مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]

پ

 • پارسائی، عباس مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-104]
 • پارسائی، عباس مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • پارسی‌نژاد، مسعود ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • پاسیار، فرزاد ارائة شاخص‌های تفکیکی ارزیابی عملکرد برای عوامل سازه‌ای و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 15-30]
 • پاسخی درگاه، زهرا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 35-52]
 • پاشازاده، مریم بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 70-80]
 • پی پل زاده، سعید شبیه سازی هیدرولیکی تخلیۀ پساب شبکه‌های آبیاری و زهکشی با جت دایره‌ای کفی بر اثر تغییر زاویۀ عمودی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • پدرام، شهره ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • پذیرا، ابراهیم بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • پذیرا، ابراهیم تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 17-30]
 • پرورش ریزی، عاطفه مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • پرورش ریزی، عاطفه برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ‌های دور متغیر [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 101-116]
 • پرورش ریزی، عاطفه مدلسازی دینامیک پمپ های دور متغیر در سامانه‌های آبیاری تحت‌ فشار با رویکرد به تحلیل مصرف انرژی (مطالعۀ موردی: سامانۀ آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 143-160]
 • پرورش ریزی، عاطفه بررسی اصلاح و بازطراحی هیدرولیکی فرآیند آبگیری در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس استان خوزستان) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 67-82]
 • پرورش ریزی، عاطفه ارتقای فرایند تعمیر و نگهداری دریچه‌های آبگیر در کانالهای آبیاری بر اساس پایش و تحلیل وضع موجود (موردکاوی شبکه آبیاری شمال بهبهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرویزی، منصور مدلسازی عددی رفتار جریان نشت از پی های نفوذپذیر آبرفتی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 85-100]
 • پسرکلو، مهسا مطالعۀ هیدرولیک جریان در سازۀ ترکیبی سرریز- دریچه با سرریز مرکب دایره‌ای– ذوزنقه‌ای- مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-112]
 • پیشگرکومله، سیدحسن انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • پیغمبردوست، سیدهادی مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • پیل پایه، علیرضا بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-56]
 • پیمان، میرحسین تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • پیمان، میرحسین تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج1 (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • پورآذرنگ، هاشم بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • پورآذرنگ، هاشم تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • پوررضا، علیرضا درجه‌بندی تخم‌ مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 141-150]
 • پورشهباز، حنیف بررسی آزمایشگاهی تأثیر اختلاف رقوم بستر کانال‌های متقاطع بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 143-154]
 • پورعبدالله، ناهید بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 95-110]
 • پور گرجی، احمد موسی ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • پورمحمدی، محمد حسین بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • پیوست، غلامعلی بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]

ت

 • تاج الدین، بهجت بررسی کیفیت کشمش در بسته‌بندی‌های مختلف1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 45-64]
 • تاج‌الدین، بهجت تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • تاجبخش، محمد بررسی کاربرد بنتونیت در سد زیرزمینی به کمک مدل آزمایشگاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 99-112]
 • تاج بخش، محمد تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 45-60]
 • تاکی، اورنگ بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه‌خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • تاکی، اورنگ بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • تاکی، اورنگ تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • تاکی، اورنگ تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو-ذرت [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 83-96]
 • تاکی، اورنگ منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی‌خاک‌ورزی مجهز به شیار بازکن فعال [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 69-80]
 • تاکی، اورنگ ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • تجددی طلب، کبری اثر خشک کردن چند مرحله‌ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشک کردن شلتوک1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 113-124]
 • ترابی، حسن بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، منوچهر تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 15-26]
 • ترابی پوده، حسن مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-104]
 • ترابی پوده، حسن مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • ترابی پوده، حسن استفاده الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 17-34]
 • تقی‌زاده علی‌سرایی، احمد تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • تقی‌زاده‌ مقدم*،، قدیر بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏ [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • تهور، علی‌رضا مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • تواضع، نگار مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه بالادست بر کاهش ابعاد چاله آب‌شستگی در اطراف گروه‌پایه مرکب [(مقالات آماده انتشار)]
 • توحیدلو، قاسم بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • توکلی، علیرضا تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • توکلی، علیرضا بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • توکلی، علیرضا به‌گزینی برنامة تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای جو در شرایط دیم مراغه و تخمین تابع تولید [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 39-56]
 • توکلی، علیرضا افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 61-74]
 • توکلی، علیرضا افزایش بهره‌وری آب (WP) و تعیین مقدار و زمان بهینة تک‌آبیاری برای کلزای بهارة دیم [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • توکلی، علیرضا تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 99-110]
 • توکلی، علیرضا آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 133-150]
 • توکلی، علیرضا تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • توکلی‌پور، حمید بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • توکلی هشتجین، تیمور طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • توکلی هشتجین، تیمور بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • توکلی‌هشتجین، تیمور تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • توکلی‌هشجین، تیمور بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]

ج

 • جباری، محمدمهدی بررسی تأثیر متقابل پارامترهای مختلف بر دبی نشت عبوری از پی سد خاکی با استفاده از مدل Seep/W (مطالعة موردی: سد درودزن) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 51-66]
 • جبلی، سیدجلال ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • جعفری، علی انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • جعفری، علی بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص‌های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون‌شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • جعفری، علی مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • جعفری، علی محمد بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • جعفری، محمد بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • جعفری باری، مهدی تعیین مدول برش الاستیسیتة خاک برای به کارگیری در مدل Plaxis1 مطالعه موردی (ترک خوردگی طولی سیل بند خاکی در هلند) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 41-52]
 • جعفرزاده مقدم، مریم مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • جعفری نیا، رضا ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • جلالی، وحیدرضا مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-112]
 • جلیلی، جلال ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • جلینی، محمد تأثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • جلینی، محمد بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 31-48]
 • جلینی، محمد بررسی تاثیر روش آبیاری قطره‌ای و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب در انگور [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 70-78]
 • جلینی، محمد مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • جمالی، بهزاد پیش‌بینی سری‌های زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های خطی تصادفی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 31-44]
 • جمیری، محمد جعفر برآورد دبی‌های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 111-128]
 • جمشیدی، بهاره بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • جمیلی، حسین بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • جهاد اکبر، محمدرضا تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 15-26]
 • جهان جو، بابک تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • جوادی، ارژنگ ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • جوادی، ارژنگ توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • جوادی، ارژنگ منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • جوادی، ارژنگ اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • جوادی، ارژنگ تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • جوادی، ارژنگ اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • جوادی، ارژنگ مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • جوادی، ارژنگ بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • جوان، محمد بررسی شاخص‌های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 33-46]
 • جوان، محمود کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • جوان، محمود رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 85-96]
 • جوانمرد، سهیلا محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی غیرمرجع در ایران1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • جوکی، محمد بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • جوکی، محمد بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 57-66]
 • جوکار، اکبر تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • جوکار، اکبر اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • جوکار، لادن تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • جوکار، لادن اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]

چ

 • چابک پور، جعفر بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل‌های طولی تشکیل شده درون محیط پاره‌سنگی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 61-76]
 • چاجی، حسین ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • چاجی، حسین ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • چاجی، حسین بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • چراغی، علی محمد کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 47-64]
 • چراغی، علی محمد تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • چرخابی، امیرحسین بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • چگینی، غلامرضا اندازه‌گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک‌کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • چناری، محمد ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • چهارده چریکی قلی زاده، پروین ابعاد حفرۀ آبشستگی پایین دست حوضچۀ آرامش از نوع پرش هیدرولیکی با بستر پوشیده از المان‌های شش‌پایه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 105-118]

ح

 • حاتم، اکرم توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • حاجی بابایی، احسان بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتقال بار بستر بر مقاومت جریان در بسترهای فرسایشی با شیب‌ تند [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 121-138]
 • حاج علیلو بناب، مسعود تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک برداری شده غیراشباع در اثر نفوذ آب باران در مسیر احداث کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی کانال اصلی خداآفرین) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 131-152]
 • حاجی علیلوی بناب، مسعود بررسی تغییرات اصلاح دانه‌بندی روی رفتار تحکیمی خاک‌های درشت‌دانۀ رس‌دار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 67-80]
 • حاج محمدی، ادیب مدل‌سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق منفرد و دوتائی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • حاج نجاری، حسن روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • حامدی، منوچهر خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • حبیبی، جعفر ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 149-164]
 • حبیبی، سعید بررسی آزمایشگاهی اثر تجمع اجسام شناور بر مشخصات هیدرولیکی سرریز تاج دندانه‌ای تحت سیستم آزمایش تجمعی [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 15-32]
 • حبیبی اصل، جعفر بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • حبیبی‌اصل، جعفر تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • حبیب پناه، مینا مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • حبشی، صادق ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 145-158]
 • حجازی، محمدامین جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • حجازی، محمدامین شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • حجازی‌پور، حجت ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • حداد خداپرست، محمدحسین بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • حیدری، احمد تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم بر عملکرد گندم و مادة آلی خاک در تناوب ذرت دانه‌ای – گندم آبی1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 81-94]
 • حیدری، مجید بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 99-112]
 • حیدری، محمد مهدی بهینه‌سازی برنامه تخصیص آب در شبکه‌ آبیاری بیله‌وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-16]
 • حیدری، محمد مهدی تدوین شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی شبکه آبیاری بیله‌وار در شرایط مختلف بهره‌برداری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 115-132]
 • حیدری، نادر مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • حیدری، نادر بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری و زهکشی رامشیر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 55-70]
 • حیدرپور، منوچهر بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 70-80]
 • حیدر پور، منوچهر بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 95-110]
 • حیدری سلطان آبادی، محسن تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • حیدری سلطان‌آبادی، محسن تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • حیدری سلطان‌آبادی، محسن ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • حیدری سلطان‌آبادی، محسن تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • حیدری سلطان‌آبادی، محسن تاثیر دور توپی و موقعیت تیغه برکیفیت برنج در سفید‌کن تیغه‌ای بهینه‌شده [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 137-150]
 • حیدرنژاد، محمد بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • حسامی‌فرد، رضا پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • حسنی، یوسف ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 75-92]
 • حسینی، یاسر ارزیابی و مقایسۀ سیستم استنتاج فازی- عصبی و شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک (مطالعۀ موردی: شبکۀ آبیاری دشت فتحعلی مغان) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 37-54]
 • حسینی، یاسر مقایسه روش‌های نفوذسنج گلف و دیسک مکشی در اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-16]
 • حسینی، یاسر بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 1-16]
 • حسینی، سید عباس بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتقال بار بستر بر مقاومت جریان در بسترهای فرسایشی با شیب‌ تند [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 121-138]
 • حسینی، مریم ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • حسن‌اقلی، علیرضا بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • حسن‌اقلی، علیرضا ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • حسن پور، نسرین ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه‌های پل با مقاطع هندسی مختلف [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 19-36]
 • حسین‌خواه، رامین بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 129-144]
 • حسین زاده دلیر، علی مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-50]
 • حسین زاده دلیر، علی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 13-26]
 • حسین زاده دلیر، علی ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه‌های پل با مقاطع هندسی مختلف [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 19-36]
 • حسین زاده دلیر، علی مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • حسین‌زاده دلیر، علی تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • حسن‌لی، علی‌مراد ارزیابی مؤلفه‌های مختلف مؤثر بر آب‌بها و ارزش اقتصادی آب در تولید مرکبات با سیستم‌های قطره‌ا‌ی (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 47-60]
 • حقی آبی، امیر حمزه بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 145-162]
 • حقی آبی، امیر حمزه بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 1-16]
 • حقی ابی، امیرحمزه استفاده الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 17-34]
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • حقدوست، نورعلی تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 51-66]
 • حقیقت شیشوان، سینا طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • حمیدی اصفهانی، زهره تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • حمیدی‌اصفهانی، زهره بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • حمیدی‌سپهر، علی اندازه‌گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک‌کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • حمیدی فر، حسین بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانة انتهایی لبه پهن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-54]
 • حمیدی‌فر، حسین ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • حمیدی‌فر، حسین بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • حمصی، امیرهومن جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • حنیفه‌لو، ابوالفضل تأثیرات آبیاری با پساب فاضلاب شهر اهواز بر خصوصیات هیدرولیکی خاک [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 47-62]

خ

 • خیاط، نوید بررسی پارامترهای موثر بر نشست خاک های گچ دار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 81-94]
 • خیاط خلقی، مجید شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • خیاط خلقی، مجید برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • خیاط خلقی، مجید برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • خیام‌نکویی، سیدمجتبی تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • خان‌احمدی، مرتضی بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • خان‌احمدی، مرتضی بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • خان‌احمدی، مرتضی تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • خانجانی، محمدجواد بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • خانخانی، رضا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خجسته‌پور، مهدی پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • خجسته‌نژند، مصطفی تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • خداییان چگنی، فرامرز مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • خداییان چگنی، فرامرز تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • خدادادی، محسن اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • خداشناس، سعیدرضا بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 17-30]
 • خداشناس، سعیدرضا بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 71-84]
 • خداشناس، سعیدرضا تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و رابطه بده دریچه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 17-38]
 • خدائیان، فرامرز خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • خدائیان، فرامرز رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • خیرایی، مهرداد بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • خراسانی، سپیده تأثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی‌های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • خیری قوجه بیگلو، میلاد بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-56]
 • خرمیان، محمد اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • خرمیان، محمد مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • خزایی، جواد مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان‌دار یک‌طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • خزایی، نعیمه بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • خزائی، نعیمه بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 57-66]
 • خسروانی، علی بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 113-130]
 • خسروشاهی اصل، اصغر کنترل قهوه‌ای شدن آنزیمی برگه‌‌های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • خسروشاهی‌اصل، اصغر ارزیابی زنده‌مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی‌های پنیر کوزه (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • خسروشاهلی، محمود تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • خسروشاهلی، محمود شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • خسروی نیا، پیام مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • خلخالی، معصومه تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • خلف شوشتری، مهدی بررسی پارامترهای موثر بر نشست خاک های گچ دار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 81-94]
 • خلیلی، مژده برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • خلیلی شایان، حسین تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 17-34]
 • خمیری، مرتضی مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • خوش تقاضا، محمدهادی اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • خوش تقاضا، محمد‌هادی خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • خوش‌تقاضا، محمدهادی پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • خوش‌تقاضا، محمدهادی طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • خوش‌تقاضا، محمدهادی برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • خوش‌تقاضا، محمدهادی بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • خوش‌تقاضا، محمد‌هادی عمل‏آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 141-154]
 • خوش‌طینت، خدیجه تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه‌‌دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • خوشنام، فرهاد تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • خوشنود یزدی، علی اصغر بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 17-34]

د

 • داداشی، سعید خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • دارابی، پژمان تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 51-66]
 • دامیار، سیما روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • دانش، شهناز اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 65-80]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 47-62]
 • دانشفراز، رسول بررسی آزمایشگاهی تأثیر رس و نانو رس مونت موریلونیتی بر کاهش آبشستگی در پایین دست صفحات مشبک [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 1-16]
 • دانشفراز، رسول برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • دانشفراز، رسول تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 27-40]
 • دانش‌کار آراسته، پیمان مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • داودی، محمدهادی مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • داودی، محمد هادی معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • داودی، محمد هادی بررسی اثر قطر ریشه درخت بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 53-69]
 • داوری، کامران بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • داوودی، محمدهادی پیش‌بینی زاویۀ‌ پایدار سواحل رودخانه‌های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده‌ای از نوع صفحهای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • دژم، محمود اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • دستورانی، جعفر معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینه کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 53-70]
 • دلاور، مجید مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش‌های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده‌رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • دلفان آذری، مرتضی برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ‌های دور متغیر [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 101-116]
 • دلفان آذری، مرتضی ارتقای فرایند تعمیر و نگهداری دریچه‌های آبگیر در کانالهای آبیاری بر اساس پایش و تحلیل وضع موجود (موردکاوی شبکه آبیاری شمال بهبهان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیلمقانی حسنلویی، محمدرضا برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]
 • دینی، علی اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • دیندارلو، علی شبیه‌سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • دهقان، الیاس مقایسه ماله‌های لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و عملکرد گندم [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 107-118]
 • دهقان، الیاس اثر روش‌ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد کلزا در اراضی لب‌شور [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • دهقان، الیاس اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • دهقانیان، سیدابراهیم تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • دهقانیان، سید ابراهیم تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • دهقانیان، سید ابراهیم مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • دهقانی‌سانیج، حسین جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • دهقان‌شعار، زینب تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • دهقان‌نیا، جلال بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت‌های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور ‌سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • دهقان‌نیا، جلال بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • دهنوی، فاطمه ارزیابی زنده‌مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی‌های پنیر کوزه (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • دواتگر، ناصر تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]

ذ

 • ذاکری‌نیا، مهدی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • ذاکری‌نیا، مهدی بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 17-30]
 • ذکی دیزجی، حسن طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]
 • ذونعمت-کرمانی، محمد مدل‌سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق منفرد و دوتائی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • ذونعمت-کرمانی، محمد مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 57-72]
 • ذونعمت-کرمانی، محمد مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 41-56]

ر

 • راسخ، منصور عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • راسخ، منصور بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • راسخ، منصور تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • راهنما، عبدالامیر اثر روش‌ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد کلزا در اراضی لب‌شور [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • رجائی، امیر مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌های کنترل تراز بستر با پلان کنگره‌ای [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 129-142]
 • رجبی پور، علی بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • رجبی پور، علی مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • رجبی پور، علی بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • رجبی‌پور، علی تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • رجبی‌پور، علی بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • رحیمی، حسن مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • رحیمی، حسن بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • رحیمی، حسن جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • رحیمی، حسن مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-56]
 • رحیمی، حسن اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • رحیمی، حسن بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • رحیمی، هدایت اله بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 113-130]
 • رحیمی، هدایت‌اله مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • رحمانی، اصغر ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • رحیمیان، محمدحسین تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 75-86]
 • رحیم پور، مجید افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازۀ PBC به دریچۀ تخلیۀ رسوب [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • رحیم پور، مجید مدل‌سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق منفرد و دوتائی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • رحیم پور، مجید مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 57-72]
 • رحیم پور، مجید بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 99-116]
 • رحیمی‌جمنانی، محمدعلی بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • رحیم‌زاده، رضا اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • رستمی، امین تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • رستمی، علی مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • رستمی، محمد مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • رستمی، محمد ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 133-148]
 • رستمی، محمد تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و رابطه بده دریچه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 17-38]
 • رستمی، محمدعلی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • رستمی، محمدعلی طراحی، ساخت، و ارزیابی پوست‌کن بادام‌زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • رستمی، هادی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • رسولی، ولی‌اله روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • رسولی شربیانی، ولی طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • رسولی شربیانی، ولی طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • رشادصدقی، علی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع‌آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 69-82]
 • رشادصدقی، علی ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • رضایی، حسین اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • رضایی، حمیده ژاله اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]
 • رضایی، حمیده ژاله بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • رضایی، مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر رس و نانو رس مونت موریلونیتی بر کاهش آبشستگی در پایین دست صفحات مشبک [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 1-16]
 • رضازاده جودی، علی تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-36]
 • رضازاده جودی، علی بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 47-62]
 • رضایی‌مایانی، مجید پیش‌بینی زاویۀ‌ پایدار سواحل رودخانه‌های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده‌ای از نوع صفحهای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • رضائی کلج، یوسف تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • رضوی، سید هادی اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • رضوانی، سید معین‌الدین بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان‌های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • رضوانی، سید معین‌الدین بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • رضویان، سید حسین بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 70-80]
 • رضوی‌نبوی، سیدمجتبی برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • رفاهی، حسینقلی بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • رفتنی‌امیری، زینب بررسی تاثیر‌ صمغ‌های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 39-52]
 • رفیعی، شاهین تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • رفیعی، شاهین اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • رفیعی، شاهین بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص‌های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون‌شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • رفیعی، محمدرفیع ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • رمضانی، آزیتا بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • رمضانی، هادی مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 73-88]
 • رمضانی اعتدالی، هادی ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 83-94]
 • رمضانی مقدم، جواد بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 1-16]
 • رنجبر، ایرج ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • رنجبر، ایرج ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • روحی، رضا تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج1 (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • روحی، غلامرضا بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • روحی، غلام‌رضا تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • روحانی، عباس پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • روحانی، عباس ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • روحانی پور، کیوان ارزیابی اثر زوال جریان‌های چرخشی بر ضریب تخلیه جریان در سرریزهای تاج دندانه‌ای دوسیکل [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 93-106]
 • روزبه، مجید مقایسه روش‌های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 19-32]
 • روزگار، محمدرضا تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 1-12]
 • روستاپور، امیدرضا مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • روستاپور، امیدرضا مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • روشنگر، کیومرث مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 107-122]
 • روشنگر، کیومرث بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 113-126]
 • رئیسی استبرق، علی مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • رئوفت، محمدحسین پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]

ز

 • زابلی، پگاه بررسی تأثیر متقابل پارامترهای مختلف بر دبی نشت عبوری از پی سد خاکی با استفاده از مدل Seep/W (مطالعة موردی: سد درودزن) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 51-66]
 • زابلستانی، مسعود اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • زابلستانی، مسعود شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • زارع، حمید اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • زارعی، قاسم ویژگی‌های هیدرولیکی کپسول‌های سفالی سامانه آبیاری زیرسطحی در سه بافت خاک‌ [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • زارعی، قاسم اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • زارع گنجارودی، احمد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حضور اجسام شناور بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر روی سرشمع [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 57-76]
 • زاهدی‌فر، مجتبی عمل‏آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 141-154]
 • زرگران، مهتاب بررسی، تعیین ترکیبات آرد و فرمولاسیون مناسب خمیر برای تولید نان‌های مسطح [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 15-30]
 • زلفی، محسن خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • زمانی، اکبر تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • زمانی، داوود محمد تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • زمانی، شهلا بررسی اصلاح و بازطراحی هیدرولیکی فرآیند آبگیری در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس استان خوزستان) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 67-82]
 • زمردی، شهین ارزیابی زنده‌مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی‌های پنیر کوزه (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • زمردی، شهین اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]
 • زمردی، شهین کنترل قهوه‌ای شدن آنزیمی برگه‌‌های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • زمردی، شهین بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 19-30]
 • زمردی، شهین تأثیر نوع بسته بندی و پرمنگنات پتاسیم برکیفیت و عمر انبارمانی سه رقم سیب در سردخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 143-156]
 • زمردیان، علی تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • زینالی، منیره تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 37-56]
 • زندی، پروین تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه‌‌دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]

س

 • ساجدی سابق، مسعود مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • سیادت، حمید بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • سیاری، امین‌رضا مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • ساعی، وحید تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 27-40]
 • ساکنیان دهکردی، نادر اثر عواملی چند بر رشد سه گونه مرتعی با استفاده از دستگاه مالچ - بذرکار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 101-124]
 • سالمی، حمیدرضا ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • سالمی، حمیدرضا افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 61-74]
 • سالمی، حمیدرضا تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 71-84]
 • سالمی، حمیدرضا تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 131-146]
 • سالمی، حمیدرضا بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • سامانی، جمال محمدولی شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • سامانی، جمال محمدولی مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 93-110]
 • سامانی، جمال محمدولی تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]
 • سامانی، جمال محمد ولی روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • سبحانی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 75-86]
 • سبزواری، تورج اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 113-126]
 • سبزواری، تورج بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپاسخواه، علیرضا مقیاس‌بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی‌های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 13-32]
 • سپاسخواه، علیرضا شبیه‌سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • سپاسخواه، علیرضا بهینه‌سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم‌آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-52]
 • سپاسخواه، علیرضا ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • سپاسخواه، علیرضا تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • سپاس‌خواه، علیرضا آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 133-150]
 • ستاری، دانش تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک برداری شده غیراشباع در اثر نفوذ آب باران در مسیر احداث کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی کانال اصلی خداآفرین) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 131-152]
 • ستاری، محمدتقی تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-36]
 • ستاری نجف آبادی، میثم بررسی خواص مکانیکی سه نوع گردوی پر مصرف ایرانی تحت بارگذاری استاتیکی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 87-102]
 • ستاری نجف آبادی، میثم بررسی ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • ستوده قره باغ، رحمت تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • سجادی، سید جواد تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • سجادی، سید محسن بررسی آزمایشگاهی تأثیر آستانۀ پلکانی روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-98]
 • سچادی، سید محسن بررسی استهلاک انرژی جریان گذرنده از روی سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مانع دار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 77-92]
 • سیدان، سید محسن ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • سیدجواد، میناسادات بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 23-40]
 • سیدمحمد موسوی، سیدمحمد موسوی خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • سروش، عباس بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • سعدی، حسن بررسی آزمایشگاهی تأثیر آستانۀ پلکانی روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-98]
 • سعیدی، سید محمد حسن مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 57-72]
 • سعیدی‌راد، محمدحسین ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • سعیدی‌راد، محمدحسین ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • سعیدی‌راد، محمدحسین تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • سعیدی‌راد، محمدحسین مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک‌ورزی مورد استفاده در سله‌شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • سعیدی‌راد، محمد حسین تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • سعیدی‌راد، محمد حسین عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • سعیدی‌راد، محمد حسین تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • سعیدی‌راد، محمد حسین تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • سعیدی‌راد، محمد حسین بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • سفالیان، امید طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • سقائیان نژاد، سید حسین بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 70-80]
 • سلاجقه، فرشته بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • سلاجقه، فرشته بررسی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری لیموشیرین رقم محلی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • سلامتی، نادر تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • سلامتی، نادر مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • سلامتی، نادر ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 149-164]
 • سلحشور دلیوند، فاطمه تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • سلطانی، جابر ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 133-148]
 • سلیمی، حسین تحلیل جریان نشت از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و روش فشار گسترده [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 1-14]
 • سلمان زاده، سمیرا بررسی آزمایشگاهی تخلیة زهاب چگال تحت جت سطحی منفرد و متلاطم در جریان های پایدار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 96-81]
 • سلیمانی‌فرد، منصوره مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • سلیمانی‌فرد، منصوره تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • سلیمانی نیا، سکینه ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 145-158]
 • سهراب، فرحناز ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 113-120]
 • سهرابی، تیمور بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 17-30]
 • سهرابی، تیمور نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • سهرابی، تیمور تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • سهرابی، سمانه کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 97-112]
 • سهیلی مهدیزاده، احمد طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]

ش

 • شایان، محمد علی بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • شاکر، محمد تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • شاکر، محمد بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • شاکر، محمد مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • شاه بیک، محمدعلی تأثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی‌های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • شاه بیک، محمدعلی بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • شاه بیک، محمد علی تاثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه (یک لایه یا دو لایه)، و اندازه بسته بندی ‏‎‎‎بر عمر ‎انباری ‎زردآلو1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 125-138]
 • شاه‌بیک، محمدعلی تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • شاهدی، محمد تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • شاهدی، محمد استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 165-180]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی بررسی عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری درودزن در دو نیاز آبی مختلف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 127-142]
 • شاهرخ نیا، محمدعلی معرفی و بررسی شاخص مجموع عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهرخ نیا، محمد علی رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 85-96]
 • شاهرخ‌نیا، محمدعلی کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • شاهرخ‌نیا، محمدعلی بررسی شاخص‌های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 33-46]
 • شاه‌کرمی، نازنین بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • شاهین‌رخسار، پریسا بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • شاهی نژاد، بابک بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهی نژاد، بابک مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنظری، علی ارزیابی قابلیت فیلترهای زیستی برای تصفیه زه آب کشاورزی ، مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زه‌کشی مغان (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 135-144]
 • شاهنظری، علی تعیین ضریب دبی سرریز کنگره ای مستطیلی در اثر شیب وجه‌های با‌لا‌دست و پایین دست [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 83-98]
 • شجاع طلاتپه، فریناز مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-50]
 • شیخ‏ الاسلامی، زهرا تاثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه (یک لایه یا دو لایه)، و اندازه بسته بندی ‏‎‎‎بر عمر ‎انباری ‎زردآلو1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 125-138]
 • شیخ اسلامی، زهرا اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 31-44]
 • شیخ الاسلامی، زهرا تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • شیخ الاسلامی، زهرا اثرات بسته‌بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • شیخ‌الاسلامی، زهرا بررسی کیفیت و عمر انباری ارقام انگور ترکمن و مقایسه آن با رقم‌های محلی [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • شیخ کاظمی، جلال اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-136]
 • شیری، جلال بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 113-126]
 • شرایعی، پروین تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • شرایعی، پروین تأثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • شرایعی، پروین بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • شرایعی، پروین تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • شرایعی، پروین تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 75-86]
 • شرایعی، پروین بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • شیرانی راد، امیرحسین تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • شیردلی، عظیم بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 71-84]
 • شریعتی، حسین بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 17-30]
 • شریفی، احمد توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • شریفی، احمد طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • شریفی، محمدرضا بهره‌برداری بهینه از سیستم مخازن حوزۀ آخیز کرخه با استفاده از الگوریتم جستجوی موجودات همزیست (SOS) [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 69-86]
 • شرفا، مهدی پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • شریفی مالواجردی، احمد اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • شریف نژاد، اعظم بررسی اصلاح و بازطراحی هیدرولیکی فرآیند آبگیری در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس استان خوزستان) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 67-82]
 • شریف نسب، هومن ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 93-108]
 • شعبانی، محمد کاظم بهینه‌سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم‌آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-52]
 • شعبانلو، سعید بررسی اثر تغییر طول سرریز جانبی واقع در کانال های U شکل بر سطح آزاد و الگوی جریان با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 127-142]
 • شفایی، اردشیر کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت اول- طراحی و پیاده سازی سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • شفایی، اردشیر کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت دوم - آزمون و بررسی عملکرد سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 21-38]
 • شفاعی، سیدمجتبی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • شفاعی بجستان، محمود ابعاد حفرۀ آبشستگی پایین دست حوضچۀ آرامش از نوع پرش هیدرولیکی با بستر پوشیده از المان‌های شش‌پایه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 105-118]
 • شفاعی بجستان، محمود مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • شفاعی بجستان، محمود تغییرات اختلاط عرضی ردیاب در کانال مستقیم با و بدون حضور صفحات مستغرق [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 101-114]
 • شفاعی بجستان، محمود بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 117-138]
 • شفاعی‌بجستان، محمود تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • شفاعی‌بجستان، محمود برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • شفاعت طلب دهقانی، حنانه مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 50-60]
 • شفائی، حسنا بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 71-84]
 • شفیعی ثابت، بهنام مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 35-52]
 • شفیعی ثابت، بهنام مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌های کنترل تراز بستر با پلان کنگره‌ای [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 129-142]
 • شفیعی ثابت، بهنام بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌ کنترل تراز بستر سطح شیب‌دار [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 51-68]
 • شفیع‌خانی، حمیدرضا تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • شفیعی فر، مسعود برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • شفیعی فر، مسعود برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • شقاقی، مجتبی اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • شکری، حمیدرضا ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • شکوهی، علیرضا مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • شهبازی، فیض‌اله بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏ [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • شهپری، سیدعلی ویژگی‌های هیدرولیکی کپسول‌های سفالی سامانه آبیاری زیرسطحی در سه بافت خاک‌ [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • شهیدی، فخری بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • شهداد، محمدرضا بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • شهیدزاده، مرتضی ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • شهیدزاده، مرتضی بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص‌های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون‌شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • شهیدزاده، مرتضی بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 27-42]
 • شهیدزاده، مرتضی بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • شهین زمردی، شهین زمردی تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • شواخی، فروغ تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • شواخی، فروغ اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • شواخی، فروغ ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • شواخی، فروغ استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 165-180]

ص

 • صادقی، احمد تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • صادقی، بلال بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • صادقی، روح الله تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • صادقی، سیدحمیدرضا بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • صادقی، سونیا بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 137-152]
 • صادقی، سونیا مقایسه عملکرد آبگیرهای مدول نیرپیک با سامانۀ توزیع تناسبی (لت) در فرآیند تحویل آب تحت نوسانات دبی ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده رود) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-16]
 • صادقی، سونیا بررسی میزان تأثیر بهره‌گیری از راهکارهای غیرسازه‌ای در بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان‌های جریان ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده‌رود) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 33-50]
 • صادقی، علیرضا بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • صادقی، مرتضی اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • صادقیان رنانی، مهدی مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • صادق فام، سینا بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 47-62]
 • صادق فام، سینا برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • صادق فام، سینا تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 27-40]
 • صادقی لاری، عدنان برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • صالحی نیشابوری، سید علی اکبر بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • صانعی، مجتبی مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • صانعی، مجتبی اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-136]
 • صانعی، مجتبی بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 145-162]
 • صانعی، مجتبی مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 107-122]
 • صانعی، مجتبی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 133-148]
 • صانعی، مجتبی بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 1-16]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتقال بار بستر بر مقاومت جریان در بسترهای فرسایشی با شیب‌ تند [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 121-138]
 • صانعی، مجتبی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 23-40]
 • صانعی دهکردی، خدیجه بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • صبوری، صمد تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • صبور روح اقدم، علیرضا مطالعه فولاد سادة کربنی 45 CK جهت استفاده ابزار خاک ورز1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 15-26]
 • صحرائیان جهرمی، حسین بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • صداقت‌حسینی، سیدمرتضی طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • صدرقاین، سیدحسین اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • صدرقاین، سید حسین بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • صدرنیا، حسن مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • صدقی، رضا ارزیابی و مقایسۀ سیستم استنتاج فازی- عصبی و شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک (مطالعۀ موردی: شبکۀ آبیاری دشت فتحعلی مغان) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 37-54]
 • صدیقی، عسگر شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • صدقی اصل، محمد مدلسازی عددی رفتار جریان نشت از پی های نفوذپذیر آبرفتی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 85-100]
 • صدقی اصل، محمد ارزیابی و تحلیل حساسیت معادلات افت اصطکاکی جریان با سطح آزاد درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 41-58]
 • صدقی اصل، محمد حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 111-124]
 • صفی‌یاری، حسن مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • صفاری جورشری، مریم مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • صفائیان، نصرت‌الله بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • صفری، محمود مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • صفری، محمود ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • صفری، محمود ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 15-32]
 • صلح جو، علی اکبر تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • صلح‌جو، علی‌اکبر تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • صمدی، امیر مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • صمدی، امیر مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-56]
 • صمدی، امیر اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • صمدی، امیر بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل‌های طولی تشکیل شده درون محیط پاره‌سنگی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 61-76]
 • صمدی، امیر تعیین دانه‌بندی مصالح سطحی آبراهه‌ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیرچ کرمان) [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 33-52]
 • صمدی، امیر بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعۀ موردی: بستر رودخانۀ کردان) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 57-78]
 • صمدی قره ورن، سیما بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 13-26]
 • صوتی خیابانی، محمود بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]

ط

 • طایفه رضایی، حیدر ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه) [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 125-142]
 • طالبی، سیامک تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • طاهری، مهدی بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • طاهری، مهدی برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]
 • طیبی، فاطمه مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 73-88]
 • طباطبایی یزدی، فریده بررسی کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • طباطبایی‌یزدی، فریده ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • طباطبایی‌فر، احمد تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • طباطبایی‌فر، احمد طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • طباطبایی‌فر، احمد ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • طباطبایی‌فر، ‌احمد بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • طباطبایی‌فر، سید احمد اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • طباطبایی کلور، رضا شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه‌گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • طباطبایی کلور، رضا بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏ [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • طباطبایی کلور، رضا بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • طباطبائی‌فر، احمد عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • طباطبائی‌فر، احمد بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • طباطبائی‌فر، سید احمد تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • طهری، محمد بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • طهرانی‌زاده، مینا تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 77-88]

ظ

 • ظریف نشاط، سعید ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • ظریف نشاط، سعید ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • ظریف نشاط، سعید تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]

ع

 • عابدی، آرمین ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره‌برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 113-128]
 • عابدی، حسنعلی بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • عابدی امینلویی، حمیدرضا بررسی آزمایشگاهی تأثیر اختلاف رقوم بستر کانال‌های متقاطع بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 143-154]
 • عابدی کوپایی، جهانگیر استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • عبادی، علی اکبر بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • عباسی، سعید بررسی آزمایشگاهی تأثیر اختلاف رقوم بستر کانال‌های متقاطع بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 143-154]
 • عباسی، سلیمان بررسی تأثیر گونة گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سمنو [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 45-56]
 • عباسی، سلیمان مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • عباسی، سلیمان تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • عباسی، فریبرز برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • عباسی، فریبرز اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • عباسی، فریبرز بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • عباسی، فریبرز بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 83-94]
 • عباسی، فریبرز بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 31-48]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی برخی روش‌های غیر‌مستقیم تخمین ویژگی‌های هیدرولیکی خاک برای شبیه‌سازی رطوبت در یک خاک لوم‌شنی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 31-44]
 • عباسی، فریبرز بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 17-30]
 • عباسی، فریبرز بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری و زهکشی رامشیر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 55-70]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 113-120]
 • عباسی، فریبرز برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-32]
 • عباسی، فریبرز مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • عباسی، مهدی تاثیر عیار سیمان و میزان هوازا در برخی خواص مهندسی پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 129-142]
 • عباسی، نادر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • عباسی، نادر استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • عباسی، نادر بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک‌های رس [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]
 • عباسی، نادر مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • عباسی، نادر بررسی نقش آنیون‌های موجود در عصارۀ اشباع در پتانسیل واگرایی خاک‌های رسی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • عباسی، نادر بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • عباسی، نادر بررسی تأثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 117-132]
 • عباسی، نادر ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 113-120]
 • عباسی، نادر تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • عباسی، نادر بررسی علل شکستگی های پوشش بتنی کانال‌ های انتقال آب (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ آبیاری شبانکاره) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • عباسی، نادر طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 117-136]
 • عباسپور ثانی، کمال طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • عباسپور فرد، محمدحسین ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • عباسپور فرد، محمد حسین شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی مواد دانه ای کشاورزی در محیط های گسسته با ارائه مدلی با المانهای مجزا1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 81-96]
 • عباسپورگیلانده، یوسف عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • عباسپور گیلانده، یوسف طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • عباسپور گیلانده، یوسف طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • عبدی، صابر ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • عبدالحی، حسین‌علی مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • عبدالرحمنی، بهمن افزایش بهره‌وری آب (WP) و تعیین مقدار و زمان بهینة تک‌آبیاری برای کلزای بهارة دیم [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • عبداله‌پور، شمس‌اله ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • عبد‌اله‌پور، شمس‌اله تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • عبدشاهی، عباس تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 37-56]
 • عرب پور جوادی، اکبر تحلیل پایداری شیروانی‌های خاک برداری شده غیراشباع در اثر نفوذ آب باران در مسیر احداث کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی کانال اصلی خداآفرین) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 131-152]
 • عرب جوادی، اکبر طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 117-136]
 • عرب حسینی، اکبر منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • عرب‌حسینی، اکبر تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • عرب زاده، بهروز تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 99-110]
 • عزت‌پناه، حمید جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • عزت‌پناه، حمید مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • عزیزی، آذرخش مقایسه ماله‌های لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و عملکرد گندم [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 107-118]
 • عزیزی، آذرخش ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 149-164]
 • عزیزی، اصلان جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • عزیزی، رضا تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • عزیزی، محمدحسین بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • عزیزی، محمد حسین بررسی ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • عزیزیان، اصغر تعیین دانه‌بندی مصالح سطحی آبراهه‌ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیرچ کرمان) [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 33-52]
 • عسکری، بیژن بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • عسکری، غلامرضا بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های فیزیکی برگه‌های سیب خشک شده با روش ترکیبی خشک‌کن هوای گرم و مایکروویو1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 1-14]
 • عسکری اصلی ارده، عزت‌الله‌ تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • عسکری اصلی ارده، عزت اله تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 101-114]
 • عسکری اصلی ارده، عزت‌اله طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • عسکری اصلی ارده، عزت‌اله تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 1-12]
 • عشرت آبادی، پروین خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • عشقی، مهدی روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • عطایی، سید مجید بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک‌های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 69-86]
 • عظیمی، حامد بررسی اثر تغییر طول سرریز جانبی واقع در کانال های U شکل بر سطح آزاد و الگوی جریان با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 127-142]
 • علامه، علیرضا بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • علیان غیاثی، عبدالمطلب بررسی عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری درودزن در دو نیاز آبی مختلف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 127-142]
 • علیان نژاد، مریم تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • علی‌بابا، معصومه بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • علیزاده، امین بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • علیزاده، امین محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی غیرمرجع در ایران1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • علیزاده، حمزه علی ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • علیزاده، سیامک شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • علیزاده، محمدرضا مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]
 • علیزاده، محمدرضا تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • علیزاده، محمدرضا تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج1 (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • علیزاده، محمد رضا بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • علیمی، مزدک بررسی تاثیر‌ صمغ‌های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 39-52]
 • علیمردانی، رضا مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • علیمردانی، رضا طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • علیمردانی، رضا تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • علیمردانی، رضا پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • علیمردانی، رضا پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • علیمردانی، رضا طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • علیمردانی، رضا طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • علیمردانی، رضا ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 93-108]
 • علیمردانی، رضا بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • علیمردانی، رضا شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • علوی‌پناه، سیدکاظم طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • علوی نائینی، سید ناصر بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • عمادی، باقر تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • عمادی، علیرضا مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • عمادی، علیرضا بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • عمادی، علیرضا مطالعۀ هیدرولیک جریان در سازۀ ترکیبی سرریز- دریچه با سرریز مرکب دایره‌ای– ذوزنقه‌ای- مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-112]
 • عمادی، علیرضا تعیین ضریب دبی سرریز کنگره ای مستطیلی در اثر شیب وجه‌های با‌لا‌دست و پایین دست [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 83-98]
 • عمادی، علیرضا کاربرد الگوریتم کنترل کلاسیک PID در تنظیم سطح آب کانال اصلی شبکه آبیاری البرز [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 17-32]
 • عمادپور، معصومه تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • عمرانی، آزاد تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • عمرانی، مریم بهینه‌سازی برنامه تخصیص آب در شبکه‌ آبیاری بیله‌وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-16]
 • عین افشار، سودابه مقایسة آلودگی زدایی خشکبار(آلو، کشمش، و برگه) به دو روش مایکروویو و گوگردزنی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 1-12]
 • عین‌افشار، سودابه تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • عیوضی، علیرضا تأثیر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره‌وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]

غ

 • غضنفری مقدم، احمد مدل سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • غضنفری مقدم، احمد بررسی و مدلسازی فرایند جذب آب در دماهای مختلف و تأثیر آن بر آسیاب کردن هسته خرما [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 97-108]
 • غضنفری مقدم، احمد تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • غضنفری‌مقدم، احمد تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 77-88]
 • غضنفری‌مقدم، احمد بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • غلامی، روناک بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت‌های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور ‌سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • غلامی‌پرشکوهی، محمد تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • غلامی سفیدکوهی، محمدعلی ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 37-50]
 • غلامی سفیدکوهی، محمد علی کاربرد الگوریتم کنترل کلاسیک PID در تنظیم سطح آب کانال اصلی شبکه آبیاری البرز [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 17-32]

ف

 • فاخر، علی بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • فاخر دیزجی، محسن اندازه‌گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک‌کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • فاخری‌فرد، احمد تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • فاضل نیاری، ضرغام طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • فاضل نیاری، ضرغام طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • فامیل مؤمن، رضا اثر شرایط مختلف پوست‌گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 111-124]
 • فتحی، پرویز روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • فتحی مقدم، منوچهر تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 45-60]
 • فتحی مقدم، منوچهر بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرحناکی، عسگر مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • فرخیان فیروزی، احمد ایجاد توابع انتقالی نقطه‌ای برای برآورد منحنی رطوبتی خاک‌های گچی1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 129-142]
 • فردمال، جواد تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • فرزام نیا، مسعود مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • فرزین، سعید مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • فرزین، سعید معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینه کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 53-70]
 • فرزین، مژگان مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • فرسادی زاده، داود بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 129-144]
 • فرسادی زاده، داود مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-50]
 • فرسادی زاده، داود بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 13-26]
 • فرمییر، پیتر بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • فرهمند، سیروس مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • فرهمندفر، رضا ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • فرهودی، جواد مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • فرهودی، جواد تخمین بده عبوری از دریچه آویخته در کانال های مستطیلی تحت جریان آزاد و مستغرق بر پایۀ کاربرد معادلات انرژی و مومنتم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 143-158]
 • فرهودی، جواد تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 17-34]
 • فرهوش، رضا بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • فرودی خور، علی مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 107-122]
 • فروزانی، معصومه تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 37-56]
 • فیروزفر، علیرضا بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 137-152]
 • فروغی، فرید تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • فضلعلی، علیرضا بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]

ق

 • قادری، امیر بررسی آزمایشگاهی تأثیر رس و نانو رس مونت موریلونیتی بر کاهش آبشستگی در پایین دست صفحات مشبک [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 1-16]
 • قادری، کورش افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازۀ PBC به دریچۀ تخلیۀ رسوب [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • قادری، کوروش مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 93-110]
 • قادری، کوروش تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 93-106]
 • قادری، کوروش بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 99-116]
 • قادری، مصطفی جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • قاسمیان، حسن بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • قاسمی‌بوسجین، محمدرضا بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • قاسمی ورنامخواستی، مهدی ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • قیافه داوودی، مهدی بررسی کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • قائمی، علی اصغر ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • قائمی، علی اصغر ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (Center Pivot) ساخت داخل کشور و بررسی مشکلات فنی آن1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 27-48]
 • قائمی، علی اصغر تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • قائمی، علی‌اصغر بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه ‌شده شهری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 65-78]
 • قائمی زاده، فرزانه شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل STAR-CCM+ [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-44]
 • قبادیان، برات طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • قبادیان، برات تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • قبادیان، برات خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • قبادیان، برات تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • قدسی، مسعود اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 1-14]
 • قدسیان، مسعود بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • قدس ولی، علیرضا توزیع اندازة فندقة آفتابگردان ارقام روغنی و تأثیر آن روی ویژگی‌های کمی و کیفی روغن استحصالی [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 103-116]
 • قدس‌ولی، علیر‌ضا اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • قدس‌ولی، علیر‌ضا بررسی اختلاط مالت منابع غلاتی جهت استفاده در صنایع پخت و تولید نوشابه‌های مالتی غیر الکلی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 55-70]
 • قدم پور، زهرا بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدمی فیروزآبادی، علی تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • قدمی فیروزآبادی، علی کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • قدمی فیروز آبادی، علی ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • قدوسی، حسام بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • قدوسی، حسام بهینه سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از توسعه مدل جفت گیری زنبور عسل (HBMO) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • قدوسی، حسام مقایسه کارایی الگوریتم های دسته ماهی های مصنوعی، تکامل ترکیبی مجموعه ها و نورد شبیه سازی شده در بهینه سازی مقطع سدهای خاکی (مطالعۀ موردی سد برزک) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 97-112]
 • قران‌خوان، مجید اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • قره‌یاضی، بهزاد تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • قزوینی، حمیدرضا تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • قزوینی، حمیدرضا تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • قزوینی، حمیدرضا ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • قیصری، جعفر طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • قیصری، مهدی تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • قیصری، مهدی آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • قضاوی، محمدعلی اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • قضاوتی، جلال‌الدین مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • قمری، ندا اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 65-80]
 • قمرنیا، هوشنگ ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • قمشی، مهدی تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • قمشی، مهدی بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 129-144]
 • قنبری، سبحان‌الله بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • قنبریان علویجه، بهزاد کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 97-112]
 • قنبریان علویجه، بهزاد پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • قنبرزاده، بابک تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • قنبرزاده، بابک بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت‌های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور ‌سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 27-38]
 • قنبرزاده، بابک بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • قنواتی، محبوبه بررسی استهلاک انرژی جریان گذرنده از روی سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مانع دار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 77-92]
 • قهرمان، بیژن بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • قهرمان، بیژن بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 17-34]
 • قهرمانیان، غلامرضا تأثیر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره‌وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • قوامی، شعبان بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]

ک

 • کاردان، نازیلا ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه‌های پل با مقاطع هندسی مختلف [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 19-36]
 • کاشفی پور، محمود مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشفی‌پور، سیدمحمود برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • کاکویی، ساحله کاربرد الگوریتم کنترل کلاسیک PID در تنظیم سطح آب کانال اصلی شبکه آبیاری البرز [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 17-32]
 • کیانی، حسین اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • کیانی، علیرضا برنامه‌ریزی بهینه آبیاری بر اساس رابطۀ آب- عملکرد در چند رقم سویا [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 85-102]
 • کیانی، علیرضا کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 47-64]
 • کیانی، علیرضا تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • کیانی، علی‌رضا ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 13-30]
 • کیان ارثی، نیلوفر تغییرات اختلاط عرضی ردیاب در کانال مستقیم با و بدون حضور صفحات مستغرق [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 101-114]
 • کیانمهر، حمید تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و رابطه بده دریچه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 17-38]
 • کیانمهر، محمدحسین تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • کیانمهر، محمدحسین مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان‌دار یک‌طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • کیانمهر، محمد حسین تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • کیانمهر، محمد حسین اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • کانونی، امین ارزیابی راندمان آبیاری جویچه‌ای تحت مدیریت‌های مختلف در منطقة مغان [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 13-30]
 • کانونی، امین اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • کانونی، امین ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره‌برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 113-128]
 • کاوسی، پرویز تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه‌‌دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • کاوسی، مسعود ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • کاوسی، مسعود تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • کاوه، فریدون بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • کاوه، فریدون ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • کاوه، فریدون تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 135-152]
 • کبیر، احسان‌الله برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • کبیری محمودآبادی، زهرا بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز لابیرانت مستطیلی با دریچه [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 85-100]
 • کیخا، غلامعلی بررسی اثر کم‌آبیاری در روش‌های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • کیخا، مهدی بررسی اثر کم‌آبیاری در روش‌های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • کیخایی، فاطمه بررسی اثر کم‌آبیاری در روش‌های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • کدخدایی، رسول ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • کرمی، حجت مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • کرمی، حجت معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینه کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 53-70]
 • کرمی، زهره اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • کریمی، غلامحسین بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی کم عمق با شوری‌های مختلف در تأمین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • کریمی، محمد اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 65-76]
 • کریمی، مریم بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 99-116]
 • کریمی، مهدی تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • کریمی، مهدی تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • کریمی، مهناز بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 99-112]
 • کریمی، نیره اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • کرمانی، اصغر تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • کرمانی، علی‌ماشاءاله تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • کرمانی، علی‌ماشاءاله بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • کرمپور، فرزاد بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به‌منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 45-56]
 • کرمی مقدم، مهدی اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 113-126]
 • کرمی مقدم، مهدی بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • کسرایی، مهدی مطالعه فولاد سادة کربنی 45 CK جهت استفاده ابزار خاک ورز1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 15-26]
 • کشاورز، عباس تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • کشاورزی، علیرضا ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • کشاورزی، علیرضا کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • کشاورزی، علیرضا اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 113-126]
 • کشاورز اسکندری، مرجان مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • کشوری، نبی‌اله تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • کفاشان، جلال ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 15-32]
 • کلانتری، سیامک روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • کلباسی، احمد تأثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی‌های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • کمالی، آزاده تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • کمان بدست، امیر عباس بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • کیهانی، علیرضا انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • کیهانی، علیرضا توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • کیهانی، علیرضا پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • کیهانی، علیرضا طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • کوثری، هانیه جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • کوچکی، آرش ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • کوچک زاده، صلاح اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • کوچک زاده، صلاح شبیه‌سازی عددی جریان سه‌بعدی در آبگیر مدول تیغه‌ای [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 101-116]
 • کوچک زاده، مهدی روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • کوچک‌زاده، صلاح مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • کوچک‌زاده، صلاح اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • کوچک‌زاده، مهدی برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک‌های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • کوهی چله‌کران، نادر بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 17-32]

گ

 • گازر، حمیدرضا مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • گازر، حمیدرضا تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • گازر، حمیدرضا تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • گازر، حمیدرضا تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 109-154]
 • گازر، حمید رضا تعیین منحنی‌های هم‌دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • گرامی، کریم مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • گرامی، کریم طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 97-108]
 • گرجی، کوثر اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • گرد نوشهری، امیر ارزیابی و تحلیل حساسیت معادلات افت اصطکاکی جریان با سطح آزاد درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 41-58]
 • گیلانی، عبدالعلی تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]
 • گیلانی، عبدالعلی بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • گلزاریان، محمودرضا شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه‌گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • گلزاریان، محمودرضا پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • گل محمدی، عبداله بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • گمرکچی، افشین یوسف مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • گنابادی، ابراهیم بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • گنجی خرم‌دل، ناصر بررسی اثر کم‌آبیاری در روش‌های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • گنجی مقدم، ابراهیم بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثرات کاربرد محلول‌های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 31-44]
 • گنجی‌مقدم، ابراهیم تأثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • گنجی‌مقدم، ابراهیم اثرات بسته‌بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • گودرزی، فرزاد تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • گودرزی، فرزاد اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]
 • گودرزی، فرزاد بررسی اثر مصرف کودهای نیتروژن‌دار و پتاسیم‌دار بر تغییرات کیفی سیب‌زمینی در دورة انبارداری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 39-50]
 • گودرزی، فرزاد اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 43-54]
 • گوشه، محی الدین ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 149-164]
 • گوهری، سعید بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • گوهری، سعید بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز لابیرانت مستطیلی با دریچه [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 85-100]
 • گوهری، سعید کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • گوهری اسدی، سعید تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]

ل

 • لیاقت، عبدالمجید بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • لیاقت، عبدالمجید جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • لیاقت، عبدالمجید کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 97-112]
 • لیاقت، عبدالمجید بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • لیاقت، عبدالمجید شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 83-94]
 • لیاقت، عبدالمجید پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • لیاقت، عبدالمجید نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • لیاقت، عبدالمجید مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • لیاقت، عبدالمجید اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • لشکرآرا، بابک ارزیابی اثر زوال جریان‌های چرخشی بر ضریب تخلیه جریان در سرریزهای تاج دندانه‌ای دوسیکل [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 93-106]
 • لشکرآرا، بابک بررسی آزمایشگاهی اثر تجمع اجسام شناور بر مشخصات هیدرولیکی سرریز تاج دندانه‌ای تحت سیستم آزمایش تجمعی [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 15-32]
 • لشکرآرا، بابک تخمین تنش برشی مرزی در کانال‌های مستطیلی صاف با در نظر گرفتن اثر گرادیان سرعت [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 107-120]
 • لشکرآرا، بابک بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 89-110]
 • لشگری، محمد پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • لطفی، حاجیه شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • لطیفی، عاصفه بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • لطیفی، عاصفه بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • لغوی، محمد طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-22]
 • لغوی، محمد مقایسه روش‌های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 19-32]
 • لویمی، نعیم بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • لویمی، نعیم ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • لویمی، نعیم بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]

م

 • ماجدی اصل، مهدی بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 113-126]
 • مالکی، ندا رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • مأمن پوش، علیرضا تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • مباشری، محمدرضا توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • مبلی، حسین تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • مبلی، حسین اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • مبلی، حسین توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • مبلی، حسین بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • مبلی، حسین بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص‌های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون‌شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • مبلی، حسین پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • مبلی، حسین بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • مبلی، حسین شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • متین‌فر، عباس مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • مجدی، روح‌اله تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • محتسبی، سیدسعید بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • محتسبی، سید سعید طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • محتسبی، سید سعید پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • محتسبی، سید سعید شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • محتسبی، سعید پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • محجوبی، آرش برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • محجوبی، آرش بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • محمدی، ابوالقاسم تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • محمدی، آسیه مدل سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • محمدی، دادگر اثر استفاده از انواع کولتیواتور بر میزان عملکرد و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 57-68]
 • محمدی، علیرضا تأثیر کم‌آبیاری به روش جویچه‌ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 19-32]
 • محمدی، علیرضا اثرتنش‌های آبی درمراحل مختلف رشد بر کمیت وکیفیت دو رقم گوجه فرنگی (کال جی و موبیل) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 27-40]
 • محمدی، کورش مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • محمدی، مرتضی اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • محمدیان، آزاده محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی غیرمرجع در ایران1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • محمدپور، ایران اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • محمدپور، ایران بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به‌منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 45-56]
 • محمدپور، ایران بررسی اثرات گرمادرمانی، ضدعفونی و بسته بندی بر روی عمر انبارمانی میوة موز رقم کاوندیش1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 39-52]
 • محمدزاده، جلال بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن زیتون به‌منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی (روغن) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-126]
 • محمدزاده، جلال اثر شرایط مختلف پوست‌گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 111-124]
 • محمدزاده، جلال بهینه‌سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 129-138]
 • محمد‌زاده، سعید بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • محمدزمانی، داود مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • محمدی‌کیا، میلاد بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • محمدی‌گل، رضا اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • محمد یونسی‌الموتی، محمد خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • محمودی، اصغر سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • محمودی، اصغر طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • محمودی، بابک تخمین بده عبوری از دریچه آویخته در کانال های مستطیلی تحت جریان آزاد و مستغرق بر پایۀ کاربرد معادلات انرژی و مومنتم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 143-158]
 • محمودآبادی، مجید بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • محمودیان شوشتری، محمد اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • محمود زاده، حسن اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 65-76]
 • مختاری، شهرو ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • مختاری، فرهاد بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • مختاران، علی بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • مختاریان، علی بررسی کیفیت و عمر انباری ارقام انگور ترکمن و مقایسه آن با رقم‌های محلی [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • مختاریان، علی بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • مختاری دیزجی، منیژه طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • مختاری‌زنوزی، پریا شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • مددی، محمدرضا افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازۀ PBC به دریچۀ تخلیۀ رسوب [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • مددی، محمدرضا تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • مددی، محمدرضا مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 57-72]
 • مدندوست، مهدی اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • مرادی دزفولی، پریناز تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • مرادی نژاد، امیر بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 145-162]
 • مرادی نژاد، امیر بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 1-16]
 • میران زاده، مختار بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • میران‌زاده، مختار ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • مرتضوی، سیدعلی ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • مرتضوی، سید علی بررسی کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • مرتضوی، سید علی بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • مرتضوی، علی تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • مریخی، مهرنوش بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل‌های طولی تشکیل شده درون محیط پاره‌سنگی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 61-76]
 • مرید، سعید مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش‌های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده‌رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • مرید، سعید ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • مرید، سعید توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • مرید، سعید بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • مردانی نجف آبادی، مصطفی تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 37-56]
 • مرزی، مریم ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 37-50]
 • میرزایی، فرهاد جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • میرزایی، فرهاد نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • میرزایی ندوشن، فاطمه ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • میرسالاری، فردوس بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 117-138]
 • میرلطیفی، سیدمجید بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • میرلطیفی، سیدمجید تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • میرلطیفی، سید‌مجید آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • میرلطیفی، مجید کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 47-64]
 • میرلطیفی، مجید تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • میرمجیدی، عادل بررسی تأثیر گونة گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سمنو [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 45-56]
 • میرمجیدی، عادل تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • میرمجیدی، عادل استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • میرمجیدی هشتجین، عادل بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • میرنیا، سیدخلاق مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-112]
 • مستوفی، یونس مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • مستوفی سرکاری، محمدرضا ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • مستوفی‌سرکاری، محمدرضا انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • مسعودی، حسن طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • مسعودی، حسن تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • مسعودیان، دکتر محسن حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 111-124]
 • مسعودیان، محسن مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حضور اجسام شناور بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر روی سرشمع [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 57-76]
 • مشرف، لاله اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • مشرف، لاله بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • مشرف، لاله تأثیر فرآوری هیدراتاسیون گرم سبوس گندم با ذرات ریز بر ترکیبات شیمیایی آن و خواص نانوایی خمیر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 51-60]
 • مشرف، لاله تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 71-84]
 • مشعل، محمود ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • مشعل، محمود اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • مصطفی، وفا بررسی اثر شکل ذرات سنگریزه ای بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه های کوهستانی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-30]
 • مظفری، سعید افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، محمدرضا بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • مظلوم زاده، سید میثم تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • معاضد، هادی تأثیرات آبیاری با پساب فاضلاب شهر اهواز بر خصوصیات هیدرولیکی خاک [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 47-62]
 • معدنی، صغری اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • معیری، منصور بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • معیری، منصور تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 135-152]
 • معصومی، امین‌اله طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • معصومی، امین‌اله اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • معظم نیا، مرجان برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • مغانلو، رضا مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 41-56]
 • مفتون آزاد، ندا تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • مفتون آزاد، ندا اثر شرایط مختلف پوست‌گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 111-124]
 • مقدسی، مهنوش مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش‌های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده‌رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • مقدم‌واحد، محمد ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • مقیمی‌عراقی، سامان پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • ملک، سعید اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • ملک، سعید تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • ملک، سعید تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • ملک، سعید تأثیرات کم‌آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 131-146]
 • ملک پور، امیر مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه بالادست بر کاهش ابعاد چاله آب‌شستگی در اطراف گروه‌پایه مرکب [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی تبریز، پیام ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • ملک زاده، سعیده روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیمره) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 79-98]
 • ملکوتی، محمدجعفر برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]
 • مینایی، سعید بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • مینایی، سعید مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • مینایی، سعید منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • مینایی، سعید تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • مینایی، سعید بررسی ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 59-72]
 • مینایی، سعید طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • مینایی، سعید تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • مینایی، سعید تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 109-154]
 • مینایی، سعید بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • مینایی، سعید پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • مینایی، سعید طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • مینایی، سعید تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • مینایی، سعید برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • مینایی، سعید بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • مینایی، سعید بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • مینائی، سعید ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • مینائی، سعید تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • منتظر، غلامعلی پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • منصوری، رامین استفاده الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 17-34]
 • منصوریان، نجم‌الدین مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک‌ورزی مورد استفاده در سله‌شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • منعم، محمدجواد توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • منعم، محمدجواد مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • منعم، محمدجواد تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • منعم، محمدجواد ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • منعم، محمد جواد توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • منعم، محمد جواد ارائة شاخص‌های تفکیکی ارزیابی عملکرد برای عوامل سازه‌ای و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 15-30]
 • منعم، محمد جواد بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • مهاجری، سید حسین بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعۀ موردی: بستر رودخانۀ کردان) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 57-78]
 • مهاجرانی، عزالدین بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • مهاجر مازندرانی، فرزانه اثر روش‌های خاک‌ورزی و وزن چرخ‌های فشاردهنده بر عملکرد گندم دیم در منطقۀ ایذه از استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • مهتابی، قربان بررسی تاثیر گرادیان جریان خروجی بر پدیدۀ جوشش در شیب‌های ساحلی تحت نوسان‌های تراز آب با حضور دیوار آب بند [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 17-32]
 • مهتابی، قربان افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدیانی، محسن شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه‌گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • مهدی‌نیا، عباس ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • مهدی‌نیا، عباس ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • مهدی‌نیا، عباس تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • مهدی‌نیا، عباس ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • مهدوی میمند، امین مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 41-56]
 • مهری، یاسر بررسی تاثیر گرادیان جریان خروجی بر پدیدۀ جوشش در شیب‌های ساحلی تحت نوسان‌های تراز آب با حضور دیوار آب بند [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 17-32]
 • مهری، یاسر ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 133-148]
 • مهری، نرگس مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهرابی، فاطمه مقیاس‌بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی‌های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 13-32]
 • مهران زاده، محمد بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 27-42]
 • مهران‌زاده، محمد تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • موحدی، مهران بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص‌های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون‌شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • موحدان، محمد بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک‌های رس [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]
 • موحدان، محمد ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبران جهت پوشش مخازن آب [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 15-28]
 • موحدان، محمد ارزیابی روش PIV در تعیین مقیاس‌های آشفتگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 85-102]
 • موحدان، محمد تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • موسی زاده، حسین توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • موسوی، سیدمحمد رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • موسوی جهرمی، حبیب بررسی تأثیر همزمان هندسه جت‌های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 49-66]
 • موسوی فضل، سیدحسن تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • موسوی فضل، سید حسن اثرتنش‌های آبی درمراحل مختلف رشد بر کمیت وکیفیت دو رقم گوجه فرنگی (کال جی و موبیل) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 27-40]
 • موسیوند، مریم تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • مومنی هروی، عطااله شبیه‌سازی عددی جریان سه‌بعدی در آبگیر مدول تیغه‌ای [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 101-116]

ن

 • نادری، نادر تأثیر کم‌آبیاری به روش جویچه‌ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 19-32]
 • نادری بلداجی، مجتبی طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • نیازمند، راضیه تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • ناصری، ابوالفضل تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 137-152]
 • ناصری، ابوالفضل برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-32]
 • ناصری، ابوالفضل مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • ناصری، عبدعلی بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی کم عمق با شوری‌های مختلف در تأمین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • ناصری، عبدعلی بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • ناصری، مجتبی تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • نجاتیان، محمدعلی بررسی راهکارهای افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی از ارقام انگور ایران [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 31-50]
 • نجارچی، محسن ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • نجفی، محمدرضا برآورد دبی‌های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 111-128]
 • نجفیان، شادی مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-104]
 • نجفیان، شادی مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • نجفیان، گودرز مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • نجفیان، گودرز تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • نخجوانی مقدم، محمدمهدی مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • نیر، شهاب مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • نیرومندجهرمی، محمود اثر استفاده از انواع کولتیواتور بر میزان عملکرد و کیفیت چغندرقند [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 57-68]
 • نیرومند جهرمی، محمود تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • نیشابوری، محمدرضا تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 137-152]
 • نصیری، مهدی تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • نصرتی، علی احسان بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان‌های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • نظرپور، احد بررسی پارامترهای موثر بر نشست خاک های گچ دار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 81-94]
 • نظرزاده اوغاز، صمد ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • نظرزاده اوغاز، صمد ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • نعمتی، حسین بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • نعمت زاده، سمیرا بررسی تغییرات اصلاح دانه‌بندی روی رفتار تحکیمی خاک‌های درشت‌دانۀ رس‌دار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 67-80]
 • نیک پور، محمدرضا بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 1-16]
 • نیک پور، محمد رضا مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-50]
 • نیک پور، محمد رضا مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • نیکخواه، شهره بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • نیکخواه، شهره اثرات کاربرد محلول‌های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • نیک‌نژاد، داود جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • نگارستانی، محمدرضا تأثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی‌های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • نوابیان، مریم مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • نوحانی، ابراهیم کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 113-128]
 • نوذری، حامد شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]