مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 عضو هیات علمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 گروه مهندسی آب، دانشگاه جیرفت

چکیده

سرریز کلید‌پیانویی سازه‌ای است که به عنوان تنظیم کننده سطح و دبی جریان قابلیت استقرار در مخازن سد‌ها و کانال‌ها را داراست. ویژگی اصلی این سرریز توانایی عبوردهی یک دبی زیاد به ازای بار آبی اندک می‌باشد. این نوع سرریز با توجه به خصوصیات هندسی، در چهار نوع A، B، C و D طبقه بندی می‌شود. در پژوهش حاضر 16 مدل فیزیکی از سرریزهای کلیدپیانویی نوع A و D برای بررسی تاثیر عرض کلید‌های ورودی و خروجی بر روی مشخصه‌های هیدرولیکی جریان ساخته شد. برای دستیابی به اهداف این پژوهش، بیش از 300 آزمایش بر روی یک کانال آزمایشگاهی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد، به ازای یک بار آبی مشخص، سرریز نوع A نسبت به نوع D از ظرفیت تخلیه بالاتری برخوردار است. همچنین، هندسه خاص سرریز نوع A ، مانع تشکیل پدیده مخرب جریان موجکی بر روی آن می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، مدل سرریز با نسبت عرض کلیدهای ورودی به خروجی 66/1 در مقایسه با مدل‌های دیگر تا 30 درصد عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study of Piano key weir by changing width ratio of the keys

نویسندگان [English]

 • S. Mohammad Hassan Saeidi 1
 • Majid Rahimpour 2
 • Mohammad Zounemat-Kermani 3
 • Mohamad Reza Madadi 4
1 Shahid Bahonar University of Kerman
2 Shahid Bahonar University of Kerman
3 Academic staff, SBUK
4 Department of Water Engineering, University of Jiroft
چکیده [English]

Piano key weir (PKW) is a hydraulic structure that can be installed at dams and canals for regulating the flow surface and discharge. . The main feature of this weir is the ability to pass a large flow of water over a small head. Regarding its geometrical properties, this weir is classified into four types of A, B, C and D. In this research, 16 physical models of type A and D of PKW were constructed to investigate the effect of width of inlet and outlet keys on the hydraulic characteristics of flow. To achieve the aims of this study, more than 300 experiments were conducted at a laboratory flume. The results indicated that for a given head, not only the A-type PKW has more discharge capacity comparing to D-type weir, but also due to its special geometry, the undular flow phenomenon cannot be formed above such weir. Furthermore, the PKW weir with inlet to outlet key width ratio of 1.66 demonstrated 30% higher performance comparing to the other investigated models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical model
 • Piano Key Weir
 • Geometrical dimensions
 • Flow characteristics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398
 • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1398