تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

2 استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

گوجه‌فرنگی یکی از محصولات زراعی مهم ایران است.  سالانه نزدیک به 30 درصد گوجه تولیدی کشور در فاصلۀ برداشت تا مصرف از بین می‌رود.  ظرفیت بالای تولید اتیلن در گوجه‌فرنگی دلیل اصلی رسیدن پس از برداشت سریع این محصول و خسارات ناشی از آن است.  در این مطالعه، از غلظت‌های مختلف گاز 1- متیل سیکلوپروپن برای افزایش دورۀ انبارداری گوجه‌فرنگی رقم "هلیل" که در مرحلۀ آغاز تغییر رنگ برداشت شده بود، استفاده شد.  نتایج این بررسی نشان می‌دهد که این گاز  قادر به کنترل اثر اتیلن موجود در هوای اطراف گوجه‌فرنگی، و ایجاد تاخیر در زمان رسیدن، نرم و قرمز شدن بافت میوه است.  میزان تغییرات این ویژگی‌ها به غلظت و زمان تماس میوه با گاز بستگی دارد.  با مصرف مقادیر مساوی یا بیش از 7/0 میکرولیتر در لیتر این گاز و زمان تماس 24 ساعت، تأخیری 15 تا 18 روزه‌ در روند رسیدگی گوجه‌فرنگی‌ها ایجاد می‌شود.  غلظت 35/1 میکرولیتر در لیتر این گاز، اگرچه در کنترل و به تعویق انداختن رسیدگی میوه کاملاً موفق است، اما به­­دلیل ایجاد غیریکنواختی در قرمزی رنگ سطح گوجه­فرنگی، می‌تواند باعث کاهش بازارپسندی محصول شود که از این رو قابل توصیه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 1-Methylcyclopropene on Tomato Ripening in Storage

چکیده [English]

Tomatoes are an economically important crop in Iran. Approximately 30% of the crop is lost from the consumption chain during harvest. The high production of ethylene by tomatoes is the main reason for rapid ripening and consequential loss. The present study tested various concentrations of 1-MCP gas in a tomato storage jar. The tomato cultivar Rapsona was harvested at the breaker stage of ripening for use in this study. The results demonstrated that the presence of 1-MCP in the storage atmosphere controlled the ethylene, extended the ripening time of green tomatoes, delayed softening of texture and changes the surface color of the fruit to red. The effectiveness of these parameters depended on 1-MCP concentration and length of contact of the fruit with the activated gas. Ripening of treated tomatoes was delayed for 15-18 d with the application of ≥0.7 µl/l 1-MCP and an exposure time of 24 h. Despite the success in controlling and delaying fruit ripening, the use of 1.35 µl/l 1-MCP is not recommended because of the lack of uniformity in the fully-ripened red tomatoes, which decreases utility and production of a market-friendly product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCP
  • Ripening time
  • Storage
  • tomato
  • Waste
Abeles, F. B. and Morgan, P. W. 1992. Ethylene in Plant Biology. 2nd Ed. Academic Press. San Diego.
Alexander, L. and Grierson, D. 2002. Ethylene biosynthesis and action in tomato. J. Exp. Bot. 53,
 2039-2055. 
Anon. 1994.  Occupational Safety and Helth Administration's Regulations for Ozone (OSHA). Standard No.  1910, 1000, 1910, 1200. Washingtone, D. C. 
Anon. 2011. Statistic Yearbook of Agriculture and Natural Resources, Hamadan Province. Publishing Public Relations Agriculture Organization of Hamadan Province. (in Farsi)
Batu, A. 2004. Determination of acceptable firmness and color values of tomatos. J. Food. Eng. 61(3):
471-475.
Blankenship, S. M. and Dole, J. M. 2003. 1-Methylcyclopropene: a review. Postharvest Biol. Technol.  28(1): 1-25. 
Graham, T. K., Veenstra, J. N. and Armstrong, P. P. 1998. Ethylene removal in fruit and vegetables storage using a plasma reactor. T. ASAE. 41(6): 1767-1773.
Guillen, F., Castillo, S., Zapata, P. J., Martinez-Romero, D., Serrano, M. and Valero, D. 2007. Efficacy of 1-MCP treatment in tomato fruit: 1. Duration and concentration of 1-MCP to gain an effective delay of postharvest ripening. Postharvest Biol. Technol. 43(1): 23-27. 
Mattheis, J., Xuetong, F. and Argenta, L. 2002. Factors influencing successful use of 1-MCP. Proceeding of the Washington Tree Fruit Postharvest Conference. March 12-13. Yakima. WA. U. S.
Mostofi, Y., Toivonen, P. M. A., Lessani, H., Mesbah Babalar, M. and Changwen, L. 2003. Effects of
1-methylcyclo-propene on ripening of greenhouse tomatoes at three storage temperatures. Postharvest Biol. Technol. 27(3): 285-292 .
Nakajima, N., Ito, T., Tamaoki, M., Aono, M., Kubo, A.  and Saji, H. 2001. Generation of ozone-resistant plants with an anti-sense DNA for ACC Synthase. Available at: www.nies.go.jp
Pesis, E. 2005. The role of the anaerobic metabolits, acetaldehyde, and ethanol in fruit ripening, enhancement of fruit quality and fruit deterioration. Postharvest Biol. Technol. 37(1): 1-19.
Sisler, E. C. and Serek, M. 2003. Compounds interacting with the ethylene receptor in plants. Plant Biology. 5, 473-80. 
Sisler, E. C., Goren, R., Apelbaum, A. and Serek, M. 2009. The effect of dialkylamine compounds and related derivatives of methylcyclopropene in counteracting ethylene responses in banana fruit.  Postharvest Biol. Technol. 51(1): 43-48.
Watkins, C. B., Nocka, J. F. and Whitaker, B. D. 2006. Responses of early, mid and late season apple cultivars to postharvest application of 1-MCP under air and controlled atmosphere storage conditions.  Postharvest Biol. Technol. 19(1): 17-32.