تعداد مقالات: 533
2. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-12

10.22092/aridse.2015.102024

سیدمجتبی شفاعی؛ امین‌اله معصومی؛ جعفر قیصری


4. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2014.102045

مژده خلیلی؛ مهدی اکبری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی


5. ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده

دوره 15، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

10.22092/aridse.2014.102057

محمدحسین سعیدی‌راد؛ عباس مهدی‌نیا؛ سعید ظریف نشاط؛ صمد نظرزاده اوغاز


8. بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏

دوره 14، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2013.102082

قدیر تقی‌زاده‌ مقدم*،؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر ‌ ‌هاشمی؛ فیض‌اله شهبازی


10. مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی

دوره 13، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

10.22092/aridse.2012.102104

مهدی صادقیان رنانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ نادر عباسی؛ علی رئیسی استبرق


12. برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-14

10.22092/aridse.2012.102148

سیدمجتبی رضوی‌نبوی؛ محمود شفاعی‌بجستان؛ سیدمحمود کاشفی‌پور


14. اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-16

10.22092/aridse.2011.102201

کوثر گرجی؛ محمدحسین امید؛ صلاح کوچک زاده


15. اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-18

10.22092/aridse.2011.102229

محمد خرمیان؛ سعید برومند نسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده


19. تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

غلام‌رضا روحی؛ میرحسین پیمان؛ سعید مینایی


20. ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-14

فاطمه میرزایی ندوشن؛ سعید مرید؛ صالح ارشد


21. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-18

سعید گوهری؛ سید ‌علی ایوب‌زاده؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری


22. خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-10

پروین عشرت آبادی؛ منوچهر حامدی


24. تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-12

عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ محمدرضا روزگار


25. ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-12

محمود صفری؛ فرید امیر شقاقی؛ نعیم لویمی؛ حسین چاجی