کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 7
1. اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 45-56

10.22092/aridse.2011.102255

فرزاد گودرزی؛ حمیدرضا ذوالفقاریه


4. اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-82

10.22092/aridse.2011.102208

نسیبه ایزدی‌خواه؛ حسین مبلی؛ عباس اکبرنیا؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی


5. بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 13-26

حمیده ژاله رضایی؛ امیر نورجو؛ مهدی طاهری


6. تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 75-86

پروین شرایعی؛ علیرضا سبحانی؛ محمدحسین رحیمیان