کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 111-130

10.22092/idser.2019.127031.1398

رضا بهراملو؛ قاسم اسدیان؛ سعید گوهری؛ علی قدمی فیروزآبادی


2. ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 89-96

10.22092/aridse.2013.102165

محسن حیدری سلطان‌آبادی؛ اورنگ تاکی؛ شمس‌اله عبداله‌پور؛ محمد مقدم‌واحد


3. ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 13-28

ابراهیم امیری؛ مسعود کاوسی؛ فریدون کاوه


4. ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 47-58

محمدرضا مستوفی سرکاری؛ پیام ملکی تبریز؛ سعید مینائی