کلیدواژه‌ها = خوزستان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-40

10.22092/aridse.2013.102160

آرش محجوبی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب


3. اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-18

10.22092/aridse.2011.102229

محمد خرمیان؛ سعید برومند نسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده


4. بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 81-96

جعفر حبیبی اصل؛ نعیم لویمی؛ عبدالعلی گیلانی