کلیدواژه‌ها = چکش اشمیت
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 111-130

10.22092/idser.2019.127031.1398

رضا بهراملو؛ قاسم اسدیان؛ سعید گوهری؛ علی قدمی فیروزآبادی