کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 9
1. تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 101-116

10.22092/aridse.2011.102281

حمیدرضا گازر؛ امیرحسین شیرانی راد


3. اثر روش‌ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد کلزا در اراضی لب‌شور

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 11-30

الیاس دهقان؛ عبدالامیر راهنما


5. تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 109-154

حمیدرضا گازر؛ سعید مینایی


6. مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 95-112

وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی؛ سیدخلاق میرنیا


7. تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 119-134

فاطمه سلحشور دلیوند؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ احمد فاخری‌فرد؛ مسعود کاوسی؛ محمدرضا یزدانی؛ ناصر دواتگر


8. بهینه‌سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا

دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 129-138

جلال محمدزاده؛ مسعود یقبانی


9. اثر شرایط مختلف پوست‌گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا1

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 111-124

جلال محمدزاده؛ رضا فامیل مؤمن؛ ندا مفتون آزاد