کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-40

10.22092/aridse.2013.102160

آرش محجوبی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب


2. مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 95-112

وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی؛ سیدخلاق میرنیا


3. تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 1-14

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی


4. کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 47-64

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی


5. مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 113-124

سعید اسمعیل نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ نادر حیدری؛ مجتبی اکرم