کلیدواژه‌ها = کانال انحراف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.121215.1312

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی