کلیدواژه‌ها = سازه هیدرولیکی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 17-36

10.22092/idser.2018.122093.1325

ابوالفضل برقی خضرلو؛ علیرضا وطن خواه