کلیدواژه‌ها = دبی ثابت
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 73-88

10.22092/idser.2019.125696.1382

فاطمه طیبی؛ محمد بی جن خان؛ هادی رمضانی