کلیدواژه‌ها = شکل گرداب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 89-110

10.22092/idser.2019.125989.1385

سروش اسماعیلی زاده؛ بابک لشکرآرا