کلیدواژه‌ها = پیرول
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 117-136

10.22092/idser.2019.125121.1376

ثمر بهروزی نیا؛ حجت احمدی؛ نادر عباسی؛ اکبر عرب جوادی