کلیدواژه‌ها = فشار هیدرولیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر

دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.122351.1335

یاسر حسینی؛ پیمان ورجاوند؛ جواد رمضانی مقدم؛ محمدرضا نیک پور